Ali Nail Uzun

Ali Nail Uzun

DNS Nedir?

DNS, kullanıcıların IP adresleri yerine alan adlarını kullanarak web sitelerine bağlanmasını sağlar. DNS'in nasıl çalıştığını öğrenin.
04 Mart 2022

SSL Nedir?

SSL veya Güvenli Yuva Katmanı, şifreleme tabanlı bir Internet güvenlik protokolüdür. İlk olarak 1995 yılında Netscape tarafından Internet iletişiminde gizlilik, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. SSL, günümüzde kullanılan modern TLS şifrelemesinin öncüsüdür.
04 Mart 2022

Javascript Nedir?

Javascript , Netscape 2.0 ve üzeri sürümlerde yerleşik olarak bulunan basit bir programlama dilidir. HTML ile entegredir ve gömülüdür. Web sayfası davranışının tek başına HTML'den daha fazla kontrol edilmesini sağlar.
04 Mart 2022

CSS Nedir?

CSS, Basamaklı Stil Sayfaları anlamına gelir. Biçimlendirme dilinde yazılmış bir belgenin görünümünü ve biçimlendirmesini tanımlamak için kullanılan bir stil sayfası dilidir. HTML'ye ek bir özellik sağlar.
04 Mart 2022

Teknoloji

Bilimsel bilginin insan yaşamının pratik amaçlarına uygulanması veya bazen ifade edildiği gibi insan çevresinin değiştirilmesi ve manipülasyonu.
27 Şubat 2022
Teknoloji

Blok Zinciri

Blokchain'in ne olduğunu hala tam olarak anlayabilmiş değilim...
27 Şubat 2022
Blok Zinciri

E-ticaret

e-ticaret , tam elektronik ticarette , bilgisayar telekomünikasyon ağları aracılığıyla bilgi, hizmet ve mal satmayı içeren ilişkileri sürdürmek ve ticari işlemleri yürütmek.
27 Şubat 2022
E-ticaret

Bulut

Bulut, dünyanın her yerindeki veri merkezlerindeki sunuculardan oluşur. Buluta geçiş, şirketlerin tasarruf etmesini sağlayabilir ve kullanıcılar için kolaylık sağlayabilir.
27 Şubat 2022
Bulut

IoT

IoT veya Nesnelerin İnterneti terimi, cihazlar ve bulut arasında ve cihazların kendileri arasında iletişimi kolaylaştıran bağlı cihazların ve teknolojinin toplu ağıdır.
27 Şubat 2022
IoT

İstatistik

İstatistik, deneysel verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve sunmak için yöntemler geliştirmek ve incelemekle ilgilenen bilimdir.
27 Şubat 2022
İstatistik