ERP Yazılımı: Kurumsal Kaynak Planlaması Nedir?

Kısacası Enterprise Resource Planning (ERP), şirketlerin satın alma, proje yönetimi, mevzuat uyumu gibi faaliyetlerin yönetilmesi adına kullanılan yazılımdır. Birçok sayıda iş sürecini bir arada görmeye ve bu işler arasındaki veri akışını destekler. Bu sebeple birçok şirket tarafından kullanılmaktadır.
ERP Yazılımı: Kurumsal Kaynak Planlaması Nedir?

Kurumsal kaynak planlama şeklinde bir açılıma sahip olan ERP, kurumların günlük işlerini yönetmek için kullandıkları yazılımdır. Bu yazılım sayesinde proje yürütme, muhasebe, risk yönetimi gibi faaliyetler kolaylıkla yönetilebilmektedir. Kısacası Enterprise Resource Planning (ERP), şirketlerin satın alma, proje yönetimi, mevzuat uyumu gibi faaliyetlerin yönetilmesi adına kullanılan yazılımdır. Birçok sayıda iş sürecini bir arada görmeye ve bu işler arasındaki veri akışını destekler. Bu sebeple birçok şirket tarafından kullanılmaktadır. Hatta ve hatta kullanılması ciddi boyutta bir önem taşımaktadır. Tek doğruluk kaynağı ile birlikte veri akışının sağlanması kurumsal kaynak planlamanın önemini açıkça göstermektedir. Ayrıca şirketin finansal sonucunu bütçelemeye, planlamaya da yardımcı olmaktadır.

ERP’nin Temel Unsurları

ERP sistemleri, ortak bir veri tabanı üzerinden hareket etmektedir. Bu durum da şirket genelinde kullanılan bilgilerin genel tanımlamalara sahip olmasına yardımcı olur. ERP’nin temel unsurları ise daha sonra şirketin birçok departmanındaki iş akışlarını birbirine bağlayarak bir bütünlük sağlamaktadır. Bu işletme departmanları mühendislik, pazarlama veya insan kaynakları gibi birimler olabilir. Uzun lafın kısası ERP, modern şirket anlayışında bir bütünlük sağlamak adına mutlaka uygulanması gereken bir planlamadır. Başarılı bir şirket olma yolunda bulunan en önemli hususlardan biri kurumsal kaynak planlama tekniğidir.

ERP, verileri sistemli bir şekilde düzenleyerek şirketin gelir ve giderlerini doğru bir hesapla görmek için önemlidir. Böylelikle şirket tüm maliyetlerini görebilir, izlemesi gereken yolu daha iyi öngörebilir. Ancak bunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gerekilen bir nokta bulunmaktadır. Bir yazılım sisteminde “x” şeklinde yer alan bir ifade başka bir yazılım sisteminde “y”, bir başkasında ise “z” şeklinde yer alması bu durumu engellemektedir. Böyle bir durumda şirket, x ürünü için ne kadar gider harcadığını doğru saptayamaz ve bu nedenle bütçe olarak kendisini ayarlayamaz.

Geniş bir dağıtım merkezi adına veri toplamak da temel olarak kurumsal kaynak planlama unsurlarından biridir. Bu planlama sistemleri birbirleriyle bağlantısı olmayan e – tablolar kullanmak yerine tüm kullanıcı kişilerin veri oluşturmasına izin veren bir sistem oluşturur. Bu sistemde şirkete dair her hesap bulunmaktadır. Böylelikle şirket sürecinin ortak bir şekilde idame ettirilmesi de sağlanır. Güvenli ve merkezi hale gelen şirket veri havuzu, herkesin doğru bir şekilde verilere erişebilmesini de yanında getirmektedir. E – tablolar hataya açıktır ancak ERP, hataya yer vermemektedir. Bir kişinin gözünden kaçan bir detay başkasına mutlaka takılacaktır.

ERP’nin İş Açısından Değeri

Günümüz şirketleri üzerindeki ERP’nin değeri oldukça büyük. Şirkete ait veriler ve tüm bu süreçler bu sisteme işlediğinden tüm departmanlar birlikte uyum içerisinde çalışmaktadır. Tüm iş akışları bir birliktelik içerisindedir. Bu sebeple şirket önemli tasarruflar sağlayabilmektedir. Anlayacağınız üzere ERP, oldukça fazla avantaj sunmaktadır. O avantajlara bazı örnekler:

 • Kolaylaşan iş süreçleri ile genel maliyet azalmaktadır.
 • İş birliğinin artması; kullanıcıların sözleşmeleri ve veri paylaşımı ile mümkün olmaktadır.
 • Rapor oluşturulmasından ötürü işgörülerinin geliştirilmesi söz konusudur.
 • İyi tanımlanan işletme akışları ile verimlilik artışı gerçekleşmektedir.
 • Altyapı homojen bir yapı kazanarak tutarlılık gösterir.
 • Tüm iş faaliyetleri aynı görünümü verir.
 • Kullanıcıların benimsenme oranı artarak ortak bir kullanıcı deneyimi edinilmektedir.
 • Veri bütünlüğünün tam olarak sağlanabilmesi ve finansal kontrollerin tam olmasıyla risk azalmıştır.
 • Entegre edilmiş sistem sayesinde operasyon ve yönetim maliyetleri azalmıştır.

Gördüğünüz üzere ERP sisteminin şirket üzerinde birçok artısı bulunmaktadır. Sistemli bir çalışma olması adına kullanılan bu planlama günümüz şirketlerinin severek kullandığı bir tekniktir.

Hangi ERP Sistemini Kullanmak Daha Avantajlı?

ERP sistemleri üç farklı şekilde bulunmakla beraber her birinin kendine göre özellikleri bulunmaktadır. Doğru sistemle daha hızlı kararlar alabilir ve gereksiz işlemlerden kaçınabilirsiniz. Böylelikle maliyeti de azaltmanız söz konusu olabilir. Bu sebeple kurumsal kaynak planlama sistemlerini iyi tanımalı ve buna göre bir tercih yapmalısınız. Gelin, bu sistemleri birlikte inceleyelim.

 • Bulut Tabanlı ERP: Verilerin merkezi olarak buluttan yönetilmesinin yanı sıra kullanan kişilerin bu sisteme internet tarayıcısı üzerinden erişmesinin mümkün olduğu sistemdir. BT altyapısına sahip olmasından ötürü genel olarak masrafı ve uygulamadaki kullanıcı çabası oldukça düşüktür. Kurulumda hızlı dağıtım süresinin ve zamanında sistem yükseltmelerinin söz konusu olduğu bu sistemde daha iyi performans gibi avantajlar bulunmaktadır. Ek donanım gerekmemesi, altyapının kurulum süresinde zaman olarak tasarruf sağlamaktadır. ERP sistem satıcısı, otomatik olarak sistemi yükseltir, böylelikle sisteminiz sorunsuz çalışabilir.
 • Şirket İçi ERP: Bulut tabanlı sistem gibi uzak bir tesise değil, yazılımı oluşturan kişi veya kuruma bağlı olarak bilgisayarlarda çalışmaktadır. Daha sonra BT personeli tarafından yönetilen bu sistem, birincil yatırımın yüksek olduğu sistemdir. Çünkü şirket, sistemi korumak ve yükseltmek için oldukça fazla çaba göstermeli ve zaman ayırmalıdır. Özel BT ekibine ayrılan kaynak büyümek durumundadır. Tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen kullanıcıların ek kişiselleştirme özelliğiyle kendi verilerine erişme olanağı sağlamaktadır. Buna ek olarak kullanıcılar, uygulama sürecinde kontrol sahibidirler.
 • Hibrit ERP: Adından da anlaşılacağı üzere hibrit bir yapısının olmasından ötürü bileşenlerin bazıları bulutta iken bazıları da şirket içinde bulunmaktadır. Bu sebeple iki katmanlı ERP de denilmektedir. Şirketlerin ilk adımda bazı işlere yatırım yapmak istemediği ve bu konudaki bütçesini kısıtlamak istediği noktalar bulunabilmektedir. Bu durumda basit ve ölçeklendirilmeye oldukça müsait olan hibrit ERP, günümüzde sıklıkla kullanılan sistemlerden biridir.

ERP Yazılımlarından Hangisi Daha İyi?

ERP yazılımları birden fazla olsa da en iyileri bellidir. İşte o en iyi beş ERP yazılımı…

1. SAP : ERP yazılımları arasından en popüler ve başarılı olanların başında gelmektedir. Adı, neredeyse tüm ERP ürünlerini kapsamaktadır. Pazarının liderlerinden biri olan bu markanın ürünleri yüksek fiyatlar kategorisindedir.

2. Oracle : Bu pazarın en büyük ikinci ismi olmasına karşın CRM pazarında birinciliği bulunmaktadır. ERP pazarında otuz yıldan fazladır bulunmasından ötürü büyük bir tecrübeye sahiptir. Sunduğu ürünler tıpkı SAP gibi yüksek fiyat kategorisindedir. Ancak esnek bir modüle sahip olmasından ötürü özelleştirilmeye oldukça açıktır.

3. Infor : En büyük üçüncü isim olmasına karşın yalnızca on dokuz yıllık bir tecrübesi bulunmaktadır. Çeşitli finansal sistemler, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi konulara ideal olacak yazılım çözümleri üretmektedir. Dünyada yetmiş binden fazla müşterisi olan bu şirket, ERP çözümü sağladığı yerlerde anahtar gücüne sahip olduğu biliniyor. Sürekli olmayan üretimlerde ERP çözümleri sunmaktadır. Şirketin sattığı ürünler diğer markaların aksine düşük ile orta fiyat kategorisindedir.

4. Microsoft : Küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından varlığını güçlü bir şekilde sürdüren markaların başında gelmektedir. Dünyada seksen üç binden fazla müşterisi olan bu şirketin sattığı ürünler düşük ile orta fiyat kategorisindedir. ERP ürünlerini işlemek adına kuvvetli bir kanal ağına sahip olmasından ötürü yine tercih edilen isimlerden biridir.

5. Website SEO Marketing : 2012 yılından geliştirilmeye başlanan ERP Yazılımı 2020 yılından itibaren firmalar tarafından kullanılmaktadır. Web tabanlı bulut üzerinde çalışan ERP Yazılımı'nı detaylı incelemek için buraya tıklayın.

Yorum yap
  Bunlara da bakabilirsiniz

  CRM - Pazarlama İlişkisi

  Geleneksel pazarlamayla CRM arasındaki en temel fark, geleneksel pazarlama anlayışında performansın metrik ölçümünde piyasa payı olmasıdır. CRM’de ise başarı, her müşteriyi birer birer ele alıp müşterinin payına (Customer Share) bakılarak ölçülür. Geleneksel pazarlama ürünler için mümkün olan daha fazla müşteriyi bulmayı amaçlarken, CRM anlayışı mevcut müşteriler için daha fazla ürün ve/veya hizmet bulmayı amaçlar.
  19 Şubat 2022
  CRM - Pazarlama İlişkisi

  CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), en değerli müşterilerin ve müşteri ilişkilerinin seçimi ve yönetimi konusunda bir iş stratejisidir.
  09 Aralık 2021
  CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Website SEO MarketingNeden Website SEO Marketing?
  En iyi teknoloji bile ancak arkasındaki insanlar kadar iyi olabilir. Bu nedenle, telefonla uzman desteği ve çok daha fazlasını sunuyoruz.