Manage your website at a high level!
0

What is XML?

XML (Extensible Markup Language ya da Türkçesiyle Genişletilebilir İşaretleme Dili) bir işaretleme dilidir. XML, verileri depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır.
What is XML?

XML (Extensible Markup Language)

 • XML (Extensible Markup Language ya da Türkçesiyle Genişletilebilir İşaretleme Dili) bir işaretleme dilidir.
 • XML, verileri depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır.
 • XML 1990'ların sonlarında piyasaya sürüldü. kullanımı kolay ve kendini tanımlayan verileri depolamak için oluşturulmuştur.
 • XML, 10 Şubat 1998'de bir W3C tavsiyesi oldu. 
 • XML, HTML'nin yerine geçmez.
 • XML kendini açıklayıcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • XML, verileri görüntülemek için değil, verileri taşımak için tasarlanmıştır.
 • XML etiketleri önceden tanımlanmamıştır. Kendi etiketlerinizi tanımlamanız gerekir.
 • XML, platformdan bağımsızdır ve dilden bağımsızdır.

İşaretleme Dili Nedir ?

İşaretleme dili, bir belge içindeki öğeleri tanımlamak için etiketleri kullanan bir bilgisayar dilidir . İnsan tarafından okunabilir, yani biçimlendirme dosyaları tipik programlama sözdizimi yerine standart kelimeler içerir. Birkaç biçimlendirme dili mevcut olsa da, en popüler ikisi HTML ve XML'dir.

Önkoşul : XML öğrenmeden önce HTML ve JavaScript temelleriniz bilmeniz gerekir.

Platformdan Bağımsız ve Dilden Bağımsız: XML'in ana yararı, Microsoft SQL gibi bir programdan veri almak, onu XML'e dönüştürmek ve bu XML'i diğer program ve platformlarla paylaşmak için kullanabilmenizdir. Genelde çok zor olan iki platform arasında iletişim kurabilirsiniz.

XML'in Özellikleri ve Avantajları

 1. XML, verileri HTML'den ayırır
 2. XML, veri paylaşımını basitleştirir
 3. XML, veri aktarımını basitleştirir
 4. XML, Platform değişikliğini basitleştirir
 5. XML, veri kullanılabilirliğini artırır
 6. XML, yeni internet dilleri oluşturmak için kullanılabilir

XML ile birçok yeni İnternet dili oluşturulmuştur.

İşte bazı örnekler:

 • XHTML
 • Mevcut web servislerini tanımlamak için WSDL
 • El cihazları için biçimlendirme dilleri olarak WAP ve WML
 • Haber beslemeleri için RSS dilleri
 • Kaynakları ve ontolojiyi tanımlamak için RDF ve OWL
 • Web için multimedyayı tanımlamak için SMIL

 

Comment
  Recently Added

  What Is Web Hosting?

  In order to publish content such as pictures, text, function tools on your web page and to work smoothly, you need to get web hosting service. The hosting account contains everything necessary for the site to work. In this way, visitors who type the site address through a browser are directed to the server where the site files are located. Without a web hosting account, it is not possible to publish a page over the internet and own a server.
  11 September 2021
  What Is Web Hosting?

  What is HTML?

  It stands for "HyperText Markup Language" in English. It is the most basic building block of web pages. Defines the structure and meaning of web pages. It is the standard text markup language used to create web pages. HTML is not defined as a programming language. Other technologies other than HTML are used to define the appearance (CSS) or functionality (Javascript) of the web page. A program cannot be written with only HTML codes.
  24 January 2021
  What is HTML?

  What is a web site ?

  A website is a collection of web pages that can be accessed from within the browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.). Currently on the website www.websiteseomarketing.com What is Website ? you are on the web page. All websites that broadcast over the Internet make up the World Wide Web (WWW).
  04 May 2020
  What is a web site ?