Business Marketing Nedir?

Business Marketing bütünsel pazarlama veya markalar arası pazarlama olarak da sıkça kullanılan bir kavramdır. Markalar arası pazarlama dinamik bir yapıya sahip olduğundan B2B kapsamında dahil edilse de farklı noktaları ve benzer yanları da bulunmaktadır.
Business Marketing Nedir?

Türkçe karşılığı Ticari pazarlama olan bu kavram, bireylerin veya kuruluşların ticari işletmeler, hükümetler ve kurumlar dahil olduğu bir pazarlama uygulamasıdır. Başka şirketlere veya kuruluşlara ürün veya hizmet satmak ve farklı işleri teşvik etmenin ve kârı artırmanın bir yoludur.

Business Marketing bütünsel pazarlama veya markalar arası pazarlama olarak da sıkça kullanılan bir kavramdır. Markalar arası pazarlama dinamik bir yapıya sahip olduğundan B2B kapsamında dahil edilse de farklı noktaları ve benzer yanları da bulunmaktadır.

Amerikan Pazarlama Birliği'ne göre, bir kuruluşun pazarlama satış gücü, müşterilerle ilişkiler oluşturmak ve sürdürmekten büyük ölçüde sorumludur. İş pazarlamacıları genellikle müşterileriyle yakın çalışır, bu nedenle güçlü müşteri hizmetleri becerileri yüksek önceliğe sahiptir. Diğer işletmelere ulaşmak için kuruluşlar genellikle ticari dergiler ve doğrudan posta gibi ticari pazarlama kanallarını kullanır.

Bussines Marketing nedir sorusuna cevap aldığımıza göre detaylarını da incelemek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bussines Marketing Çeşitleri Nedir?

İşletmeden tüketiciye (B2C) pazarlama, işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama veya işletme pazarlaması gibi, ürün tekliflerini rekabetçi bir şekilde konumlandırmak, markayı tanıtmak ve şirketi verimli bir şekilde kullanmak için ürün, fiyat, yerleşim ve promosyona dayanır. Kaynaklar. Tüketici pazarlamacılarına benzer şekilde, iş pazarlamacıları, ürünlerin ve promosyon yöntemlerinin birbirini tamamlamasını ve desteklemesini sağlamak için entegre bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmalıdır. Business marketing çeşitleri bu temel kavramlar üzerinde yoğunlaşır.

B2B pazarlama, her tür işletmeyi ve endüstriyi kapsar. B2B satışları, tüketici satın alımlarından çok daha büyük olma eğiliminde olduğundan, ticari pazarlamacılar, hedef kitlelerine ulaşmak için farklı kanallar kullanır. Sektör teknik incelemeleri, ticari fuarlar, kurumsal web siteleri ve web yayınları genellikle marka bilinirliği oluşturmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için tanıtım taktikleri olarak kullanılır. B2B markalarının önemli bir kısmı, web trafiğini çevrimiçi kanallarına yönlendirmek ve potansiyel müşterileri markalarına çekmek için podcast'ler, sosyal ağlar ve blog siteleri dahil olmak üzere sosyal medyayı kullanır.

Pazarlama Modellerinin Kısa Tanımları

B2B: Türkçe karşılığı şirketten şirkete olan bu pazarlama tanımı, şirketler arasındaki satışları ve iş faaliyetlerini belirtmektedir. Burada amaç iki şirketinde kazanmasıdır ve kazan kazan mantığı bulunmaktadır. B2B alanında neler yapılıra gelecek olursak şirketler arası ticaret, operasyonel iş birlikleri, alım satım anlaşmaları gibi örnekler verilebilir. Ülkemizde ve dünyadaki şirketleri incelediğimiz zaman B2B anlayışını benimsediklerini ve birçok şirketin belirli noktada buluştuğunu rahatlıkla görebiliriz.

B2C: Açılımı "Bussines to Consumer" olan bu pazarlama kavramının Türkçe karşılığı ise "Şirketten Tüketiciye" olarak çevrilebilir. Kısaca şirket ve müşteri arasındaki pazarlama faaliyetlerine B2C adı verilmektedir.  Uygulama alanı farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak bir firma aracı bir e-ticaret platformunu kullanarak müşterilerine ulaşabilir, bunun dışında kendi internet sitesi ve gerçek mağazaları ile de müşteriline ulaşarak ürünlerini sunabilir. Tabi pandemi ile birlikte hızlı bir ivme yakalayan e-ticaret sektörünün de B2C kavramındaki oranı her geçen gün arttı diyebiliriz.

C2C: Açılımı "Consumer to Consumer" olan bu pazarlama kavramının Türkçe karşılığı ise "Tüketiciden Tüketiciye" olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada amaç tüketiciler arasındaki alışverişi göstermektedir. Örneğin sizin bir ürününüz var ama siz marka değilsiniz bu ürünü Instagram sayfanızdan satarak farklı tüketicilere sunuyorsunuz. Veya günümüzde yaygın bir şekilde kullanıla Dolap, Letgo gibi uygulamalar üzerinden farklı tüketicilere ulaşarak ürünlerinizi buralarda satıyorsunuz. İşte bu tam olarak C2C pazarlamasına örnek gösterilebilir.

B2B Pazarlamasında Nasıl Başarılı Olunur?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri genellikle B2B organizasyonlarında pazarlama performansını değerlendirmek için kullanılır. B2B satış döngüleri birkaç aydan fazla sürebilir ve satış tamamlanmadan önce çok sayıda aşamayı içerebilir. Bu nedenle, CRM sistemleri, pazarlamanın doğrudan işleme nasıl katkıda bulunduğunu doğru bir şekilde değerlendirmek için işletme pazarlamacılarının farklı faaliyetlerden ölçümleri entegre etmesine yardımcı olur. Örneğin, potansiyel müşterilerin nerede ve nasıl müşteriye dönüştüğünü göstermek için sistemdeki belirli promosyon öğelerine (örneğin, web sitesi, ticaret fuarı) etiketler atanabilir.

B2B ve B2C Pazarlama Arasındaki Farklılıklar

Tüketici pazarlaması veya işletmeden tüketiciye (B2C) pazarlama, aile üyeleri veya arkadaşlardan etkilenebilseler de nihai karar vericiler olan kişilere satışlar yapılır. Bir işletme pazarlaması veya işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama, bir işletmeye veya firmaya satış yapılır. Bunun için aşağıdaki kriter ve başlıklar bu pazarlamalar için de ayrıca çok önemlidir.

Alıcı Davranışı

B2C satın almalarında duygusal faktörler büyük rol oynarken, B2B satın alma kararları tüketici alıcı pazarlarından daha az duygusal ve daha görev odaklı olma eğilimindedir. Ticari müşteriler genellikle maliyet ve kullanımda ekonomi, üretkenlik ve kalite gibi belirli ürün özelliklerini ararlar. Ek olarak, satın alma süreci daha karmaşık ve uzun olma eğiliminde olduğundan, B2B alıcıları genellikle daha fazla para harcarlar.

Alıcı ve Müşteri İlişkisi

Tüketici pazarlaması, kitle iletişim araçları ve perakendeciler aracılığı ile daha büyük grupları hedefine alırken, ticari pazarlamada tam tersine alıcı ve satıcı arasındaki müzakere süreci daha kişiseldir. Satış temsilcileri ve pazarlamacılar, genellikle müşteri organizasyonunda etkileyici veya karar verici olarak hareket eden kişilere pazarlama yapmakla görevlendirilir. Bir tüketicinin bir marka ile etkileşiminin büyük kısmı tipik olarak bir reklam, promosyon veya işlem yoluyla gerçekleşir. Buna karşılık, B2B pazarlama, bir işlem gerçekleşmeden önce satıcı ve alıcı arasında çok sayıda toplantı içerebilir.

Örneğin, B2B pazarlamacılar ürünleri ve faydalarını özel sunumlarda kilit karar vericilere sunarlar. B2B organizasyonu ayrıca daha fazla konuşmayı kolaylaştırmak için potansiyel müşterileri ve müşterileri halka açık veya özel etkinliklere davet edebilir. Sonuç olarak, satıcı ve alıcı arasında belirli bir süre içinde kademeli olarak güven ve güven inşa edilir. Değerlendirme ve seçim sürecinde önemli ölçüde zaman ve para harcanmakta, bu da B2B müşterileri arasında güçlü bir marka sadakati ile sonuçlanmaktadır.

İletişim Yolları

Yüzeyde iş ve tüketici pazarlaması arasındaki farklar bariz görünse de, ikisi arasında önemli sonuçları olan daha ince ayrımlar vardır. B2B alımları için değerlendirme ve satış süreci, tüketici alımlarından daha uzun ve daha karmaşıktır. Bununla birlikte, ticari pazarlama genellikle hedef kitlelere daha kısa ve daha doğrudan dağıtım kanalları gerektirir. Bir B2B satış elemanı ve bireysel alıcı arasındaki ilişki nedeniyle promosyon karışımının farklı yönleri kolayca kişiselleştirilebilir.

Ticari pazarlamacıların çoğu, genellikle doğrudan pazarlama çabaları ve ticari yayınlar yoluyla, tanıtım bütçelerinin yalnızca küçük bir bölümünü genel reklamcılığa ayırır. Örneğin, bir işletme pazarlamacısı, harcamalarını banner reklamlarına veya ücretli aramaya ayırabilir. Tüketici reklamlarına benzer şekilde, bu reklamlar, pazarlama mesajlarının web ziyaretçilerini bir form göndermeye, broşür indirmeye veya bir web yayınına kaydolmaya ikna etmeyi amaçladığı açılış sayfalarına yönlendirir. İş reklamcılığı sınırlı olsa da, pazarlamanın satış temsilcilerine iletebileceği potansiyel müşteriler oluşturmaya yardımcı olur.

B2C ve B2B Pazarlama Arasındaki Benzerlikler

Bir işletmeye pazarlama ve bir bireye pazarlama, pazarlamanın temel ilkeleri açısından benzerdir. Hem B2C hem de B2B pazarlama hedefleri, pazarlama karmasının temel ilkelerini yansıtır ve her iki durumda da pazarlamacı her zaman:

  • Ürün veya hizmetin güçlü yönlerini belirli bir hedef pazarın ihtiyaçlarıyla başarılı bir şekilde eşleştirin
  • Ürünleri ve hizmet tekliflerini pazarla uyumlu hale getirmek için ürünleri veya hizmetleri konumlandırın ve fiyatlandırın
  • Hedef pazara etkin bir şekilde değer göstermeleri için ürün veya hizmetleri iletişim kurun ve satın.

 

Yorum yap
Bunlara da bakabilirsiniz

Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Inbound pazarlama potansiyel müşterileri firmaların ürün veya hizmetlerine çekmek için kullanılan dijital pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama türü içerik pazarlaması ile bir bütündür. Müşterilerin dikkatini çekmek için blog yayınları, infografikler, sosyal medya, e-posta gibi araçlar kullanılır. Inbound yönteminde amaç doğrudan satış değildir. Potansiyel müşteriler ilgi çekici ve faydalı içeriklerle etkilenmeye çalışılır.
10 Ekim 2021
Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

Search Engine Marketing bir web sitesinin arama motorlarında, anahtar kelimeleri baz alarak, arama sonuçlarında üst sırada çıkmasını sağlayan yöntemdir. SEO gibi organik bir süreç, bu yöntemde gerekli değildir. Arama motoruna ödenen reklam ücreti, web sayfasını organik sıralamayı göz önünde bulundurmadan, anahtar kelimeye bağlı olarak üst sıralara taşır.
10 Ekim 2021
Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

İlişkisel Pazarlama Nedir?

İlişkisel pazarlama devamlı müşteriler elde etmek için yapılan bir yöntemdir. Bu pazarlamada hizmet ve ürünü satmak ilk amaç değildir. Müşteri memnuniyetini sağlayarak, müşteriyi elde tutmak için yapılan kampanyalardan, geliştirilen bir yöntemdir. Böylece sadakatli müşteriler kazanılarak uzun süreçte kâr elde etmek hedeflenmektedir.
09 Ekim 2021
İlişkisel Pazarlama Nedir?

B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

B2B pazarlama stratejisi, şirketlerin bireysel tüketicilere değil, diğer şirketlere satış yapmasıdır. Bu tür pazarlamada şirket bağlantıları önem kazanıyor.
03 Ekim 2021
B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Sosyal medya pazarlaması internet mecrasında bulunan tüm sosyal medya platformlarında özel içerik oluşturmaktır. Yani bu pazarlama çeşidi şirket politikası ya da hedef topluluklar için en uygun sosyal medyanın kullanılması anlamına gelmektedir.
03 Ekim 2021
Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Brand marketing insanların ürünler ve hizmetler hakkındaki algılarını etkilemek için yapılan planlı eylemlerdir. Yani diğer bir deyişle, branding, müşterilerin, ürünleri ve hizmetleri tekrar ve tekrar seçmeleri için yapılan bir pazarlama stratejisidir.
03 Ekim 2021
Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

​Kitlesel pazarlama sistemini ele alan outbound marketing geleneksel reklam ve pazarlama sistemlerinden alışık olduğunuz ve hayatınızın neredeyse bir çok alanında denk geldiğiniz bir pazarlama sistemidir.
28 Eylül 2021
Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

​Türkçede etkinlik pazarlaması anlamına gelen Event Marketing; Event firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir ürünü ya da markayı kişilerin dikkatini çekecek; sosyal bir etkinlik aracılığı ile tanıtımı hedeflemektedir.
27 Eylül 2021
Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

Yapay zeka pazarlaması ( AI Marketing ), veri toplama, veri analizi ve pazarlama faaliyetlerini etkileyebilecek kitle veya ekonomik trendlerin ek gözlemlerine dayalı otomatik kararlar almak için yapay zeka ( AI ) teknolojilerini kullanır.
23 Eylül 2021
Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

B2B Pazarlama Nedir?

Pazarlama tamamen ilham verici eylemlerle ilgilidir. İşiniz , ürün veya hizmetinizin değerini, insanları daha fazla bilgi edinmeye, denemeye başlamaya veya satın alma işlemi yapmaya motive edecek şekilde iletmektir. Ancak tam olarak bu müşterilerin kim olduğu, pazarlamanızın nasıl göründüğünü değiştirebilir - işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama, işletmeden tüketiciye (B2C) pazarlamadan biraz farklı bir yaklaşım gerektirir.
13 Eylül 2021
B2B Pazarlama Nedir?

Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

İçerik pazarlaması kârlı müşteri elde edinmesini sağlamak amacıyla, açıkça hedeflenmiş bir kitleyi çekmek ve elde etmek için faydalı, ilişkili, tutarlı içerik oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik stratejik pazarlama yaklaşımıdır.
04 Temmuz 2021
Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
17 Ocak 2021
Pazarlama Nedir?