Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Brand marketing insanların ürünler ve hizmetler hakkındaki algılarını etkilemek için yapılan planlı eylemlerdir. Yani diğer bir deyişle, branding, müşterilerin, ürünleri ve hizmetleri tekrar ve tekrar seçmeleri için yapılan bir pazarlama stratejisidir.
Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Marka Pazarlaması insanların ürünler ve hizmetler hakkındaki algılarını etkilemek için yapılan planlı eylemlerdir. Yani diğer bir deyişle, branding, müşterilerin, ürünleri ve hizmetleri tekrar ve tekrar seçmeleri için yapılan bir pazarlama stratejisidir.
Aslında branding,  potansiyel müşterilerin zihninde ve ruhunda satılmak istenen ürün veya hizmetin yaşatılmasıdır. Ayrıca markayı pazarlama anlaşılması kolay olsa da başarılması zor bir konudur. Çünkü markayı pazarlama, duygusal ve kişisel bir kavrama hitap etmektedir. Bu nedenle soyut olan bu kavramları tam anlamıyla ölçmek veya miktarını belirlemek mümkün değildir.

Brand Marketing Neden Önemlidir? 

Pazarlamada çok çeşit marka bulunmaktadır. Bu yüzden, bir markanın dikkat çekici ve güçlü tasarlanmış olması gerekmektedir. Brand marketing firmaları öne çıkaran ve insanların dikkatini çeken bir yöntemdir. Doğru kullanılan marka pazarlaması etkileme, değişim yaratma ve ilham kaynağı olma etkisine sahiptir.
Marka pazarlamanın işler üzerindeki etkileri ve önemini anlamak için faydalarına bakalım.

Markalaşma ile Rakipleri Yenmek

Her sektörde rekabet kaçınılmazdır. Bu yüzden bir şirketteki markalaşma, sunulan ürün veya hizmetin neden daha iyi bir seçim olduğunu vurgular. Böylece şirketteki markalaşma, aynı sektördeki diğer rakiplerden ayrı bir noktada olunmasını sağlayacaktır.

Markalaşmada Bilinçli Olmak

Marka bilincinin olması, hedef kitlesinin ne olursa olsun markayı seçmesine neden olur. Piyasada daha uygun fiyatlı başka ürünler veya hizmetler olsa da bilinçli bir markanın verdiği hizmet veya ürün tercih edilecektir.

Brand Marketing ile Marka Bilinirliği Yaratmak

Marka bilinirliği marka bilincinin önemli bir bileşenidir. Brand marketing ile marka bilinirliği müşterilerin hizmeti veya ürünü hatırlama biçimlerini kapsamaktadır. Bu kapsam içinde markanın renkleri, sloganı ve logosu gibi görsel ögeler bulunur.

Brand Marketing ile Marka Güveni Oluşturmak

Marka güveni, markanın oluştuğu sektör ve potansiyel müşterilere verdiği izlenim açısından önemlidir. Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler ürün satın aldıkları şirketlerin uygulamalar konusunda şeffaf olmasını istemektedir. 
Zaten sağlam bir markaya sahip bir şirket, sadece profesyonel ve başarılı özellikleriyle göz önünde olmaz. Sağlam bir markaya sahip bir şirket, doğruluk ve şeffaflık konularında da güven oluşturarak sektörde yerini alır.
Bir şirket markasıyla güven oluşturmak istiyorsa, marka değerlerini önceden belirlemelidir. Markanın verdiği sözleri yerine getirmelidir. Böylece var olan ve potansiyel müşteriler, şirketin markasına inanacaktır. Ayrıca şirketin markasını destekleyecektir.

Brand Marketing ile İşletmelere Kimlik Kazandırmak

Her markanın kendine özgü bir kimliği vardır. Brand marketing ile bir şirket markasını, ticari bir nesne görmekten daha çok kişi olarak düşünür. Böyle bir düşünce, markanın nasıl konuştuğunu, davrandığını, iletişim kurduğunu, toplumları nasıl etkilediğini daha iyi tanımlamak için güzel bir yoldur. O yüzden işletmeler markalarını bir insan gibi biçimlendirmeye gayret etmelidir.

Markalaşma ile Personelde Gurur Oluşturmak

Şirketin markasının arkasında duran çalışanlar yaptıkları işle gurur duyarlar. Şirketin işlerine değer katmış olurlar. Ayrıca tüketicilerin algısında önemli rol oynarlar. 

Markalaşmış bir şirketteki personelin her alanda olumlu etkileri olacaktır:

 • Marka müşterilerinin ürünü tanımlama yollarını etkileyebilirler.
 • Sektörde iş arayan insanların, şirkette çalışmayı arzulamalarını sağlayabilirler.
 • Şirketin markası personelde memnuniyet, aidiyet ve gurur duygularını yaşatacaktır.
 • Şirket personeli markayı her türlü platformda doğru şekilde tanıtmaya gayret edecektir.

Brand Marketing ile İşletmelerin Değerini Artırmak

Markalaşma, küçük şirketlerde veya köklü büyük şirketlerde finansal değerlerin doğrulanmasında önemli rol oynar. Şirketlerin marka değerini oluşturmada markalaşma çalışmaları gereklidir.
Bir şirketin büyümesi, potansiyel müşterileri çekecektir. Yeni iş alanları yaratacaktır. Ayrıca yeni pazarlarda faaliyet yapılacakken doğru markalaşma çalışmaları gerekli olacaktır. Girişimi büyütmek için brand marketing ile ustalıkla markalaşmak önemlidir. Böylece potansiyel yatırımcılar için iyi bir marka dikkat çekici bir yatırım olacaktır.

Brand Marketing Ögeleri

Branding kritik ve stratejik bir süreçtir. Bununla birlikte markanın her şeyiyle tutarlı ve yaratıcı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Birçok marka pazarı ögeleri vardır. Bunların neler olduğu hakkında bilgi edinelim.

Görsel Brand Marketing Ögeleri

Web Sitesi Kurmak

Profesyonel web sitesine sahip olmak, dijital pazarlama stratejisinin en önemli parçasıdır. Artık bir web sitesi işletmelerin merkezi konumundadır. Bir şirket web sitesiyle;

 • Yeni ziyaretçiler çekmek
 • Potansiyel müşterilere ulaşmak,
 • Ürünler veya hizmetleri tanıtmak,
 • Ürünler veya hizmetleri satmak,
 • Müşterileri görsel ve içeriklerle bilgilendirmek
 • Müşterilerle iletişim kurmayı sağlar.

Logo Tasarımına Sahip Olmak

Logo ile marka farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılmaktadır. Markalaşma ögeleri arasında olan logo, markalaşma alanının sadece bir parçasıdır. Şirketler için logo, kolayca tanınabilirdik için bir semboldür. Brand marketing ilkeleri, logo oluşturulurken, renkler, görsel dil ve tipografiyi dikkatlice ayarlanmasını sağlar.

Marka Adını Belirlemek

Marka adı bulmak titiz bir çalışma ve beyin fırtınası gerektirir. Marka adı, şirketin kim olduğunu yansıtmalıdır. İyi bir izlenim bırakmalıdır. Şirketin yaptığı işi temsil etmelidir.

Kartvizitler Kullanmak

Kartvizitler eski bir moda gibi dursa da, markalaşma ögeleri içinde önemini korumaktadır. Kartvizitin diğer markalaşma ögeleri ile uyumlu olması gereklidir. Marka kimliğini yansıtmalıdır. Kartvizitler;

 • Yeni bağlantılar kurmak,
 • İyi bir izlenim bırakmak,
 • Markanın samimi hatırlatıcısı olmak görevini üstlenirler.

Marka Renkleri Belirlemek

Marka renkleri belirlenirken, renklerin psikoloji üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Renkler duyguları harekete geçirir. Müşterilerin duygularında ve zihninde marka algısını oluşturur. Markalaşma çalışmalarının hangi mesajı iletmeye çalıştığı iyice belirlenmelidir. Daha sonra renkler seçilmelidir.

Uygun Tipografi Kullanmak

Brand marketing ögeleri arasında, tasarımları ve düzenlemeleri dâhil olmak üzere, harf formlarını ifade eden alan tipografidir. Seçilen tipografi markayı şekillendirir. Ayrıca markanın mesajını iletir. Markada tipografi kullanılırken üç ya da daha az yazı stili kullanılmalıdır.

Slogan Bulmak

Markalaşmada kullanılan slogan logo ile bağlantılıdır. Markalaşma çalışmalarında akılda kalan, etkili bir slogan bulmak, güçlü bir pazarlama stratejisine dönüşebilir.

Görsel Olmayan Brand Marketing Ögeleri

Marka Misyon Beyanı

Markalaşma çalışmalarında misyon beyanı çok kritik bir önem taşımaktadır. Markanın amacını ve değerini ifade etmenin yoludur. Misyon beyanı birkaç cümle ile herkese markanın ne ile ilgili olduğunu net bir şekilde anlatmalıdır.

Marka Vizyon Beyanı

Misyon beyanı gibi marka vizyon beyanı da stratejik iş hedeflerini özetler. Vizyon beyanı, açık ve özlü bir ifadedir. Şirketin başlangıç dönemlerine ve markanın geleceğine kılavuzluk eden bir yol gösterici görevini görür. Marka vizyonu, zamanla gelişebilir. İş akışıyla birlikte büyüyebilir. Ancak, daima marka değerleriyle tutarlılığını korumaya devam etmelidir.

Marka Değerlerini Belirlemek

Bu zamanda, tüketiciler şeffaflık ve doğruluk gibi değerlere daha çok önem vermeye başladılar. Herkes gerçeklik özlemi çekmektedir. Ayrıca bu gibi değerleri koruyan markaları benimsemektedirler. Bir şirketin işinin temeli marka değerleridir. Brand marketing sürecinde marka değerleri her zaman kendini belli edecektir.

Marka Kimliğini Belirlemek

Markalaşma çalışmalarının en başından marka kimliğinin tanımlanması gerekmektedir. Böylece şirketin kişiliği belirlenir. Ayrıca hedef kitleleri çekmek için söylenen sözler açıklığa kavuşmuş olur. Marka kimliği;

 • Marka değerlerini,
 • Marka misyonunu,
 • Marka kişiliğini kapsar.

Marka Hikâyesini Anlatmak 

Marka hikâyesi, hedef kitle ile değer barındıran ilişkiler kurulmasına neden olur. Bir şirketin işinin ne ile alakalı olduğu hikâye yolu ile anlatılır. Bir şirketin marka hikâyesi, pazarlama kampanyalarından, sosyal medya gönderilerine kadar tüm içerikler için uygun tarzı belirlemelidir. Bu da markalaşmada tutarlılığı korumak anlamına gelecektir.

Marka Sesi Oluşturmak

Marka sesi, markaya özel ve benzersiz olmalıdır. Bir şirketin markasının sesi ile nelerin tanımlandığı zihnen ve ruhen algılanmalıdır. Marka sesi şirketin tüm iletişimlerini şekillendirmelidir. Tutarlılık sağlamalıdır. Güven oluşturmalıdır.

Doğru Marka Yayılımı Girişimi

Markanın yayılımı ile müşterilere sunulanlarda esnetme olayı yapılır. Yani yeni pazar veya sektöre el atmak denenebilir. Bazen bu farklı sektöre yatırım geri tepebilir. Başarısız sonuçlar getirebilir. Fakat brand marketing doğru bir strateji ile yapıldığında, hem marka geliri artar hemde muhteşem bir markalaşma meydana gelir.

Yorum yap
Bunlara da bakabilirsiniz

Müşteri Pazarlaması Nedir ?

Müşteri pazarlaması, yapılacak olan pazarlamanın müşteri odaklı olması anlamına gelmektedir. Müşterinin iyi bir şekilde analiz edilerek buna yönelik bir pazarlamanın yapılması, müşteri pazarlamasının özeti olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak pazarlamanın müşteri odaklı olması, pazarlamanın başarı oranını arttırmaktadır. Geleneksel veya dijital pazarlamada “müşteri pazarlaması” tekniğini kullanan markaların büyük başarılar yakalayabileceği görülmüştür.
12 Aralık 2021
Müşteri Pazarlaması Nedir ?

Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

Gerilla pazarlama, markaların çeşitli yaratıcı tekniklerle yaptığı reklamlarla satışlarını arttırma tekniğidir. Genelde dış mekanlarda yapılan reklamlarda kullanılan bu teknik, geniş kitlelere markayı yaratıcı bir yolla duyurma çabasıdır. Geleneksel tekniklerden uzak duran gerilla pazarlama; ucuz, stratejik ve yenilikçi bir yaklaşımla pazarlamanın maksimum verimde gerçekleşmesini hedefler. Gerilla pazarlamada amaç tüketicinin markayı hızlı bir şekilde tüketmesi ve markanın virale girmesidir.
11 Aralık 2021
Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Nöro pazarlama, diğer bir deyişle neuromarketing, insan beyninin çeşitli bölgelerini inceleyerek satın alma stratejisini geliştiren bir pazarlama tekniğidir. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu kavram günümüzde pazarlama alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Nöro bilim ve pazarlama dalları arasında ilişki kuran bu teknik, ilk olarak Martin Lindstrom’un “Buyology” adlı kitabında ele alınmıştır. Zamanla popülaritesi artan ve daha geniş kitlelerce merak edilen bu teknik, günümüzde yaygın olarak birçok marka tarafından kullanılmaktadır. Pek çok teknik ve yöntem içeren nöro pazarlama, günümüzde pazarlama bölümünde verilen bir ders olarak da görülmektedir.
11 Aralık 2021
Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Inbound pazarlama potansiyel müşterileri firmaların ürün veya hizmetlerine çekmek için kullanılan dijital pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama türü içerik pazarlaması ile bir bütündür. Müşterilerin dikkatini çekmek için blog yayınları, infografikler, sosyal medya, e-posta gibi araçlar kullanılır. Inbound yönteminde amaç doğrudan satış değildir. Potansiyel müşteriler ilgi çekici ve faydalı içeriklerle etkilenmeye çalışılır.
10 Ekim 2021
Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

Search Engine Marketing bir web sitesinin arama motorlarında, anahtar kelimeleri baz alarak, arama sonuçlarında üst sırada çıkmasını sağlayan yöntemdir. SEO gibi organik bir süreç, bu yöntemde gerekli değildir. Arama motoruna ödenen reklam ücreti, web sayfasını organik sıralamayı göz önünde bulundurmadan, anahtar kelimeye bağlı olarak üst sıralara taşır.
10 Ekim 2021
Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

İlişkisel Pazarlama Nedir?

İlişkisel pazarlama devamlı müşteriler elde etmek için yapılan bir yöntemdir. Bu pazarlamada hizmet ve ürünü satmak ilk amaç değildir. Müşteri memnuniyetini sağlayarak, müşteriyi elde tutmak için yapılan kampanyalardan, geliştirilen bir yöntemdir. Böylece sadakatli müşteriler kazanılarak uzun süreçte kâr elde etmek hedeflenmektedir.
09 Ekim 2021
İlişkisel Pazarlama Nedir?

B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

B2B pazarlama stratejisi, şirketlerin bireysel tüketicilere değil, diğer şirketlere satış yapmasıdır. Bu tür pazarlamada şirket bağlantıları önem kazanıyor.
03 Ekim 2021
B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Sosyal medya pazarlaması internet mecrasında bulunan tüm sosyal medya platformlarında özel içerik oluşturmaktır. Yani bu pazarlama çeşidi şirket politikası ya da hedef topluluklar için en uygun sosyal medyanın kullanılması anlamına gelmektedir.
03 Ekim 2021
Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

​Kitlesel pazarlama sistemini ele alan outbound marketing geleneksel reklam ve pazarlama sistemlerinden alışık olduğunuz ve hayatınızın neredeyse bir çok alanında denk geldiğiniz bir pazarlama sistemidir.
28 Eylül 2021
Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

​Türkçede etkinlik pazarlaması anlamına gelen Event Marketing; Event firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir ürünü ya da markayı kişilerin dikkatini çekecek; sosyal bir etkinlik aracılığı ile tanıtımı hedeflemektedir.
27 Eylül 2021
Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

Yapay zeka pazarlaması ( AI Marketing ), veri toplama, veri analizi ve pazarlama faaliyetlerini etkileyebilecek kitle veya ekonomik trendlerin ek gözlemlerine dayalı otomatik kararlar almak için yapay zeka ( AI ) teknolojilerini kullanır.
23 Eylül 2021
Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

B2B Pazarlama Nedir?

Pazarlama tamamen ilham verici eylemlerle ilgilidir. İşiniz , ürün veya hizmetinizin değerini, insanları daha fazla bilgi edinmeye, denemeye başlamaya veya satın alma işlemi yapmaya motive edecek şekilde iletmektir. Ancak tam olarak bu müşterilerin kim olduğu, pazarlamanızın nasıl göründüğünü değiştirebilir - işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama, işletmeden tüketiciye (B2C) pazarlamadan biraz farklı bir yaklaşım gerektirir.
13 Eylül 2021
B2B Pazarlama Nedir?

Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

İçerik pazarlaması kârlı müşteri elde edinmesini sağlamak amacıyla, açıkça hedeflenmiş bir kitleyi çekmek ve elde etmek için faydalı, ilişkili, tutarlı içerik oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik stratejik pazarlama yaklaşımıdır.
04 Temmuz 2021
Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
17 Ocak 2021
Pazarlama Nedir?