CRM Nedir? CRM Yazılımı - Tanım - Faydalar - Özellikler

CRM’deki temel çıkış noktası; şirketlerin mevcut ve potansiyel müşteriler ile kurmuş oldukları etkileşimi en üst düzeye çıkartarak etkili, çözüm odaklı ve karlı bir hale getirmektir. Bunun yanı sıra ortaya konulan yöntemleri belirleme ve geliştirme odaklı çalışmaları da kapsamaktadır. Böylelikle şirket ile müşteriler arasında doğrudan bir iletişim sağlanmış olur.
CRM Nedir? CRM Yazılımı - Tanım - Faydalar - Özellikler

CRM Nedir?

CRM nedir? CRM (Customer Relationship Management) yani Türkçeleştirilmiş haliyle “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, özellikle insan odaklı çalışan ve hizmet veren şirketlerin müşterileri ile yapmış oldukları etkileşimlerin çıktısını kaydederek şirketlerin müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar gerçekleştirmesine, ticari ilişkilerini güçlendirerek kar oranlarını arttırmayı amaçlayan uygulamalara verilen genel bir isimdir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber pek çok şey internet ortamına taşınmış durumda. Bu noktada şirketler, müşteri ilişkilerindeki etkileşimi arttırarak, ihtiyaca yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. CRM denilen Müşteri İlişkileri Yönetimi ise şirket ile müşterilerin gerçekleştirmiş oldukları etkileşimleri, kayıt işlemlerini ve değerlendirmeleri tek bir sistem aracılığıyla takip edilebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bu sayede müşteri memnuniyetini odak noktasına alarak; daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde satış organizasyon yönetimi ortaya konmak amaçlanmaktadır.

CRM’deki temel çıkış noktası; şirketlerin mevcut ve potansiyel müşteriler ile kurmuş oldukları etkileşimi en üst düzeye çıkartarak etkili, çözüm odaklı ve karlı bir hale getirmektir. Bunun yanı sıra ortaya konulan yöntemleri belirleme ve geliştirme odaklı çalışmaları da kapsamaktadır. Böylelikle şirket ile müşteriler arasında doğrudan bir iletişim sağlanmış olur. Burada önemli olan, yalnızca şirketlerin kar faaliyetlerini arttırmaları değildir. Aynı zamanda çeşitli gelişmeleri de yakından takip ederek, en doğru ve çözüm odaklı yöntemler bulmaya çalışmasıdır. İnsan ilişkilerinin sanal bir ortama taşındığı günümüzde CRM, yaklaşık olarak 62 milyar dolarlık bir pazar payına sahiptir. Yapılan araştırmalara bakıldığında ise CRM’nin %95’lik bir başarı payı olduğu görülmektedir.

CRM Neden Tercih Edilmektedir?

CRM neden tercih edilmektedir? Sorunun cevabı oldukça basittir. Son yıllarda değişim gösteren ihtiyaçlar ve artmaya başlayan talepler doğrultusunda ticaretten hizmet sektörüne, üretimden pazarlamaya kadar pek çok alanda CRM tercih edilmektedir. Müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit etmek, analiz etmek ve çözüm bulmak adına çok büyük katkı sağlar. Aynı zamanda şirket içindeki şematik yönetimi de daha verimli bir hale getirmeye olanak sağlar. Bakıldığı zaman CRM, şirketin gerçekleştirdiği bir ürünün üretiminden satışına kadar geçen süreyi kapsayan ve satıldıktan sonra da gelen geri dönüşleri değerlendirerek çıktı raporu hazırlayan bir uygulamalar bütünüdür. Bu sayede şirkete müşteri ile gerçekleştirilen diyaloğun, satışın ve değerlendirmenin çıktılarını sunarak strateji belirlenmesine katkı sağlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında ilerleyen süreçlerde çok daha tercih edilmeye başlanılacak bir sistem olduğu görülür.

CRM Hangi Aşamaları Geliştirir?

CRM hangi aşamaları geliştirir? Şirket içindeki organizasyon, karlılık, verimlilik ve zaman yönetimi noktasında büyük avantajlar sağlayarak işleyişin daha işlevsel ve etkin hale gelmesine yardımcı olur. Müşterilerin şirket ile yaptıkları etkileşimi tek bir sistem üzerinden hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirir. Yalnızca satış ve pazarlama noktasında değil aynı zamanda ürünün satış öncesi ve sonrası sürecini, finansal işlemleri ve stok yönetimini de içerisinde barındırarak şirketin daha aktif şekilde çalışmasına olanak sağlar. Ürünün üretim aşamasından satış sonrasına kadar ki sürecini analiz ederek raporlar. Şirketin müşteriler ile daima ve hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. CRM üretimden satışa kadar her adımı takip ederek analizler çıkartır ve en iyi sonuca ulaşılması için çözümler sunar.

CRM Kullanım Amaçları

CRM kullanım amaçları oldukça çeşitlilik barındırır. Bu noktada CRM’nin hangi amaçla kullanılması gerektiği ise belirlenmesi gereken en önemli konudur. Burada pek çok seçenek ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak; farklı satış stratejileri geliştirmek, satış yöntemlerinde alternatifler üretmek, müşteriler ile etkileşimi arttırmak, müşteri odaklı bir yol haritası belirleyerek satış ve pazarlama oranını yükseltmek, şirket içerisinde takım çalışmasını güçlendirmek gibi pek çok alanda CRM kullanılmaktadır. Şirketler kendilerine en uygun olan amaçları belirleyerek izlenmesi gereken adımları tespit edebilmektedir. Bu sayede pazar payı içerisindeki yerlerini daha da kuvvetlendirmiş olmaktadırlar.

CRM Kullanmanın Getirdiği Faydalar

CRM kullanmanın getirdiği faydalar oldukça fazladır. CRM kullanmak yalnızca şirketler açısından kar oranlarının artmasına katkıda bulunmaz, aynı zamanda müşteriler açısından da pek çok avantaj sağlar. Şirketin kullanmış olduğu CRM sistemi ile gerek işletmenin müşteriler ile etkileşimi artmış olur gerekse de potansiyel müşteriler kazanma oranını yükseltmiş olur. Doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde tek bir yazılım aracılığıyla müşteri verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yaparak kısa, orta ve uzun vadede şirketlere kazançlar sağlamaktadır. CRM sistemi ile gerekli olan tüm verilerin tek bir yerden toplanması hem şirket çalışanlarının bilgilere kolay erişebilmesini hem de şirketin kendi kurumsal hafızasını güvenli bir şekilde oluşturabilmesine katkı sağlar. Şirketin belirlemiş olduğu hedeflere daha hızlı şekilde ulaşmasını sağlayarak büyüme hızını ve cirosunu arttırır. Online sistem üzerinden satış ve takip işlemlerinin yapılmasına yardımcı olur. Tüm bunlar CRM kullanmanın getirdiği faydalarda sadece küçük birer örnektir.

CRM Yazılımı Kullanabilen Firmalar

CRM sistemini kullanabilen firmalar çeşitlilik göstermektedir. Temel olarak CRM sistemini özellikle kurumsal bir kimliğe sahip şirketler rahatlıkla kullanabilmektedir. Kurumsal kimliğe sahip olan bir şirket için yaşanan değişim ve gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak ve kendisini bunlara göre güncellemek hayati bir öneme sahiptir. Bunun için de gerekli olan kurumsal değişiklikleri ya da stratejileri CRM ile kolaylıkla yapabilmektedir. Bunun yanında KOBİ’ler de bu sistemi rahatlıkla kullanabilir. Bir KOBİ gelecek planını daha sağlıklı ve etkili bir şekilde hazırlamak istiyorsa CRM’in sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanabilir. İş hayatına yeni başlayan girişimciler için de CRM tercih edilmektedir. İş hayatının gerektirdikleri ve getireceklerini doğru bir şekilde analiz ederek sonuç odaklı çözümler üretmek için vazgeçilmez bir yazılımdır.

CRM Yazılımı Nasıl Kullanılmalıdır?

CRM sistemi nasıl kullanılmalıdır? Kurumsal şirketlerin, KOBİ’lerin ya da girişimcilerin EXCELL, not defteri veya benzeri programlar kullanarak satış işlemlerini takip ettiği, kaydettiği ve raporlaştırdığı bilinmektedir. Bu tarz programları kullanmanın getirdiği en büyük sorun ise bilgileri sürekli olarak elle değiştirerek güncel tutmaya çalışmaktır. Oysa bunlarla zaman kaybetmemek isteyenler için CRM oldukça önemli bir programdır. CRM’yi kullanmak isteyen kurum veya kişiler öncelikli olarak amaçlarını doğru bir şekilde sıralayarak gerekli adımları atlamadan geçmelidir. CRM yalnızca kar oranını yükseltmekle kalmaz aynı zamanda şirketin operasyonel işlemlerine ve stratejik beklentilerine de çözüm sağlayacak sağlam bir alt yapı hizmeti sağlar. Burada önemli olan bir diğer konu ise bu sistemi doğru bir şekilde kullanabilecek sabah uzmanına ve yazılım ortağına sahip olmaktır. Aksi halde istenilen beklentileri karşılamak güç hale gelebilir.

CRM Uzmanı Kimdir?

CRM uzmanı kimdir? CRM uzmanı, CRM yazılımından anlayan, şirketin belirlemiş olduğu stratejileri ve beklentileri doğru bir şekilde sistem ile entegre edebilen; saha tecrübesi yüksek kişilerdir. CRM sistemi her ne kadar pek çok avantaj sağlasa da yetkin bir uzman olmadan yeteri kadar yazılımdan yararlanılamaz. Son yıllarda ulusal ve uluslararası Pazar payında önemli atılımlar yakalayan şirketlere bakıldığı zaman bünyelerinde CRM uzmanı, CRM departmanı, CRM yöneticisi gibi unsurları barındırdıkları görülür. Pazar payında yerini kuvvetlendirmek ve daha da üst sıralara çıkmak isteyen kuruluşlar, şirketler, KOBİ’ler ya da girişimciler CRM uzmanı ile insan ve teknoloji arasındaki oluşabilecek sorunları en aza indirmek ve sistemsel hataları ortadan kaldırmak için CRM uzmanlarıyla beraber çalışmaktadır.

Yorum yap
Bunlara da bakabilirsiniz

Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Nöro pazarlama, diğer bir deyişle neuromarketing, insan beyninin çeşitli bölgelerini inceleyerek satın alma stratejisini geliştiren bir pazarlama tekniğidir. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu kavram günümüzde pazarlama alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Nöro bilim ve pazarlama dalları arasında ilişki kuran bu teknik, ilk olarak Martin Lindstrom’un “Buyology” adlı kitabında ele alınmıştır. Zamanla popülaritesi artan ve daha geniş kitlelerce merak edilen bu teknik, günümüzde yaygın olarak birçok marka tarafından kullanılmaktadır. Pek çok teknik ve yöntem içeren nöro pazarlama, günümüzde pazarlama bölümünde verilen bir ders olarak da görülmektedir.
11 Aralık 2021
Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Business Marketing Nedir?

Business Marketing bütünsel pazarlama veya markalar arası pazarlama olarak da sıkça kullanılan bir kavramdır. Markalar arası pazarlama dinamik bir yapıya sahip olduğundan B2B kapsamında dahil edilse de farklı noktaları ve benzer yanları da bulunmaktadır.
24 Ekim 2021
Business Marketing Nedir?

Veri Madenciliği (Data Mining) Nedir?

Madencilerin altın külçelerini aramak için yer altına inmeleri gibi, veri madenciliği de belirli amaçlar için kullanılabilecek ilgili bilgileri bulmak için büyük veri kümelerinin madencilik sürecidir. Bilgisayar biliminin alt dalları arasında büyük bir ilgi gören veri madenciliği esas olarak modelleri baz alarak çalışma eğilimi gösterir. Verileri toplayıp sakladıktan sonraki adım, onu anlamaktır. Aksi takdirde tamamen anlamsızdır. Veri analizi, verileri manuel olarak analiz etmek için karmaşık uyarlanabilir algoritmaların kullanıldığı makine öğrenimi ve benzer kavramları kullanmak gibi birkaç farklı yolla yapılır. Daha geleneksel bir yaklaşımda, özel olarak eğitilmiş veri bilimcileri, karmaşık bilgileri anlayabilir ve yönetim değerlendirmesi için raporlar oluşturabilir.
24 Ekim 2021
Veri Madenciliği (Data Mining) Nedir?

Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

Yapay zeka pazarlaması ( AI Marketing ), veri toplama, veri analizi ve pazarlama faaliyetlerini etkileyebilecek kitle veya ekonomik trendlerin ek gözlemlerine dayalı otomatik kararlar almak için yapay zeka ( AI ) teknolojilerini kullanır.
23 Eylül 2021
Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

B2B Pazarlama Nedir?

Pazarlama tamamen ilham verici eylemlerle ilgilidir. İşiniz , ürün veya hizmetinizin değerini, insanları daha fazla bilgi edinmeye, denemeye başlamaya veya satın alma işlemi yapmaya motive edecek şekilde iletmektir. Ancak tam olarak bu müşterilerin kim olduğu, pazarlamanızın nasıl göründüğünü değiştirebilir - işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama, işletmeden tüketiciye (B2C) pazarlamadan biraz farklı bir yaklaşım gerektirir.
13 Eylül 2021
B2B Pazarlama Nedir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
17 Ocak 2021
Pazarlama Nedir?