Web siteni üst düzey yönet!

Global Marketing (Global Pazarlama) Nedir?

Pandemi sırasında değişen alışveriş alışkanlıkları, e-ticaretin daha da genişlemesine ve gelişmesine izin verdi. Sonuç olarak, hemen hemen her ülkeden erişilebilen birçok çevrimiçi pazarın değeri artıyor. Satışlarınızı artırmak için ürünlerinizi dış pazarlara tanıtacaksanız, global marketing kavramına hakim olmanız size büyük fayda sağlayacaktır. Global marketingin tanımı, stratejileri ve faydaları, global marketing kavramını daha iyi bir biçimde anlamak için yardımcı olanaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Global Marketing (Global Pazarlama) Nedir?

Pandemi sırasında değişen alışveriş alışkanlıkları, e-ticaretin daha da genişlemesine ve gelişmesine izin verdi. Sonuç olarak, hemen hemen her ülkeden erişilebilen birçok çevrimiçi pazarın değeri artıyor. Satışlarınızı artırmak için ürünlerinizi dış pazarlara tanıtacaksanız, global marketing kavramına hakim olmanız size büyük fayda sağlayacaktır. Global marketingin tanımı, stratejileri ve faydaları, global marketing kavramını daha iyi bir biçimde anlamak için yardımcı olanaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle global marketing kavramının tanımına bir göz atalım. Basit bir dile açıklamak gerekirse, global marketing kavramı şirketlerin ürünlerini kendi iç pazarlarından daha geniş bir uluslararası nüfusa yaymak için kullandıkları strateji ve çizilen yöntemin adıdır. Daha spesifik olarak: Global marketing, ürününüzü uluslararası pazarda satmak için gerekli tüm süreçleri içeren bir kavramdır. Firma ürünlerinin dünya genelinde üretilmesi, yerleştirilmesi, planlanması, yerelleştirilmesi ve tanıtılması gibi süreçler global marketing kavramının süreçleridir.

Global Marketing Neden Önemlidir?

Global marketing, global talep ve potansiyele sahip ürün ve hizmetleri üreten yahut satan markalar için oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü global marketing, pazarlama ve küreselleşmeyi birleştiren bir köprü vazifesindedir. Marketing kavramı; pazarı iyi analiz edebilen, tüketicilerin ne istediğini belirleyebilen ve doğru fiyatlandırma ile pazarı nasıl ele geçireceğini öğrenebilme potansiyeline verilen isimdir. Bundan sonra gelen adım ise, ürünleri üretmek ve üretilen bu ürünleri satışa sunarak dönüşleri değerlendirmektir. Global marketing kavramı bu süreçleri içine alan pazarlamanın bir parçası olarak büyük önem taşımaktadır.

Global marketing, birçok farklı ürün ve fırsatı içerir. Bu sebepten ötürü tek bir insan profilinden yola çıkarak ürünleri ona yönelik düzenlemek mümkün değildir. Global bir şirket, farklı bölgelerdeki işinde her bölge için birden fazla profil geliştirmelidir. Ürüne bağlı olarak, müşterilere artık dünyanın hemen her yerinde ulaşılabilir. Bu amaçla, çok uluslu şirketler yerel dağıtım ağları ile işbirliği yapmaktadır. Belirli şirketler belirli pazarlarda gelişirken, bazı şirketler kendi ağlarını kurabilirler. Küresel pazara girmeye çalışan şirketler genellikle yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde başlar.

Elektronik ihracat şirketleri, çevrimiçi mağazalar aracılığıyla dünyadaki herhangi bir hedef pazara ulaşabilir. Bu süreci destekleyecek onlarca girişim, yüzlerce kuruluş ve binlerce araç var. Bu husustan dikkatli bir şekilde yapılması gereken; hedeflenen pazardaki müşteri profilleri ve müşteri profillerine uygun ürün veya hizmetlerin kişiler tarafından satın alınmaya değer olduğunu göstermektir. Bu aşamada devreye global marketing kavramı girmektedir. İnternet sayesinde sınır ötesi e-ticaret global marketing kavramının büyük bir parçası haline geldi.

Global Marketing Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Global marketing özel çaba gerektiren bir alan olarak öne çıkmaktadır. Marketing konusunda uzman olan kişiler tarafından geliştirilen bir süreç gerektirir. Global marketing kavramına bağlı olarak birçok farklı strateji uygulanabilir. Hangi stratejilerin uygulanacağı global marketing işine atılacak şirketin hedeflerine bağlıdır.

Global marketing yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ise aşağıda listeleme şeklinde belirtilmiştir.

 • Global pazara girmek isteyen firmalar için sadece pazara iyi ürünler sunmak yeterli değildir. Girilen pazara kültür ve dil açısından uygun bir pazarlama stratejisi geliştirmek atılması gereken en önemli adımlardandır.
 • Firmanın iç pazarda uyguladığı pazarlama stratejisi, global pazarda aynı başarıyı sağlayamayabilir. Bu nedenle, belirli pazarlar için stratejiler geliştirilmelidir.
 • Yerel rekabetteki farklılıklar nedeniyle, küresel pazarın farklı fiyatlandırma stratejileri benimsemesi gerekiyor.
 • Teknik ve lojistik bir altyapı; ürünlerin üretiminin dijital sürece dahil edilmesi ya da teslimat gibi önemli faktörleri içerisine alan önemli bir global marketing unsurudur.
 • Bazı pazarlarda üretim için yerel tesisler veya yerel çözüm ortakları kullanmak daha karlı oluyor. Bazı pazarlarda, ürünleri şirketin merkezinde üretmek ve göndermek daha ucuz olabilir.
 • Yerel firmalarla ortaklık kurmak tek pazara açılmak için önemli bir adımdır ancak başka bir pazarda bu tür ortaklıklar markaya zarar verebilir.
 • Profesyonel bir biçimde adım atmak isteyen global marketing uzmanları, kültürler arası iletişim kurarak pazarlama sektörünün tüm detaylarını gözden geçirerek bu konular üzerinde bir strateji belirlemelidir.
 • Çok uluslu bir şirket, her bir pazarı dikkatli bir şekilde incelemeli ve gerektiğinde ürünleri, bilgileri, ambalajları ve markası üzerinde değişiklik yapmaya hazır olmalıdır.
 • Bir ürünü ya da markayı küresel pazara sunabilmek için tüketicilere iyi bir mesaj ya da slogan sunulmalıdır. Ancak hedeflenmiş olan pazarın kültürel ögeleri veya kültürsek beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle sunulan her reklam ve slogan iyi bir dönüş sağlanması için yeterli olmayabilir.
 • Global marketing içerisine girmek isteyen elektronik ihracatçılar, yerel şirketlerle olan iş ilişkilerini daha iyiye yöneltmek ve yönetmek adına pazarın diline hakim olmaları gereklidir. Örneğin bölgede kullanılan bir veya birden fazla web sitesi yerel paydaşların desteği ile yerelleştirilmelidir.
 • Global marketing işine giren pazarlamacı kişiler, hedefledikleri pazarları ziyaret ederek ziyaret edilen pazarı iyi bir şekilde çözümlemek için bir süre orada yaşamalıdır. Bu ziyaretler sırasında yerel temaslar kurulmalı, bölgede işlerin nasıl yürütüleceği araştırılmalıdır. Bu çalışmalarda bölgenin kültürel duyarlılığı da anlaşılmalıdır.

Neden Global Marketing Yönetimi Gereklidir?

Global marketing yönetiminin neden gerekli bir kavram olduğunu aşağıdaki başlıklar halinde verilen bölümlerde bulabilirsiniz.

1. Global Marketing Tüm İnsanlığı Etkisi Altına Alır.

Kısacası global marketing kavramı hepimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. İster uluslararası bir şirkette çalışın, ister şehrinizde küçük bir zincir işletme yönetin, fark etmez. Diğer ülkelerdeki şirketlerin ne yaptığına dikkat etmek akıllıca olacaktır. Yabancı şirketler ve piyasalar tarafından verilen kararlar yerel işinizi etkileyecektir. Etkilenmeseniz bile, global marketing konusunda daha akıllı olmak daha iyidir. Cehalet hiçbir şekilde iyi bir strateji olarak bir kazanç sağlamamaktadır.

2. Global Marketing Yeni Kapıların Açılmasına Yardımcı Olur.

İşinizi sınırların ötesine taşımak muazzam fırsatlar yaratabilir. Görüyorsunuz, iç piyasa bir süre sonra durgunluk eğilimi gösteriyor. Bu nedenle yurtdışında iş yapmak işinizi canlandırmak için iyi bir yol olabilir.

3. Global Marketing İle Etkinlikte Artışlar Görülür.

Küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek, işinize birçok yönden yardımcı olabilir. Bu durumda dikkat edilecek ilk adım global marketing stratejisini benimseyen şirketinizin ürün ve hizmetlerinin etkinliğini geliştirmesidir. Şirketiniz büyüdükçe ve öğrendikçe, yeni ve geliştirilmiş ürün veya hizmetleri daha etkin bir şekilde tanıtacaksınız. Şirketiniz müşterilere daha iyi seçenekler ve teklifler sunmaya devam ederken, şirketinizin gelişmelerini daha geniş bir kitleyle paylaşması gerekiyor. Küresel bir pazarlama stratejisi oluşturmak, şirketinizin tam da bunu yapmasına olanak tanır.

4. Global Marketing Rekabet Gibi Bir Avantaj Sunar.

Global marketing stratejisinin belirgin bir şekilde ortaya çıkan bir diğer özelliği ise firmalar arasında güçlü bir şekilde rekabet ortamı sunmasıdır. Birçok şirket yerel rekabette zorluklarla karşılaşmak zorunda değildir. Şirketinizin yerel olarak rekabet etme sorunu yoksa, bu sizin rekabet avantajınızı artırma ve küresel olarak rekabet etme fırsatınızdır. Küresel ölçekte rekabet etmek, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin durumu daha iyi anlamasını ve sağladığınız ürün ve hizmetlere daha fazla odaklanmasını sağlar. Kapsamlı bir küresel pazarlama stratejisi oluşturmak, şirketinizin müşteri ihtiyaçlarına ve küresel pazar eğilimlerine dayalı olarak her türlü ihtiyaca hızla uyum sağlamasına olanak tanır.

5. Global Marketing Müşteri Bilincinin Artmasına Olanak Sağlar.

Küresel pazarlamanın bir başka faydası da, müşterilerin şirketiniz hakkındaki farkındalığını artırabilmesidir. Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler şirketinizin sağladığı ürünler veya hizmetler hakkında bilgi edindiğinde, şirketinizi ve onlara sağlamanız gereken birçok avantajı anladıkları için şirketinizle etkileşime geçebilirler. İnternet, müşterilerin dünyanın her yerindeki ürünlerin ilerlemesini izlemelerine olanak tanır, bu nedenle şirketiniz küresel pazarlama oyununu güçlendirirse, dünyanın dört bir yanındaki müşteriler bunu fark edecektir.

6. Global Marketing Daha Çok Kazanç Elde Etme Yolu Açar.

Geniş kitleye hitap eden bir global marketing stratejisi geliştirmek, şirketinizin çok para kazanmasına büyük bir olanak sunmaktadır. Ayrıca, bir şirket interneti kullandığında, küresel pazarlama maliyetleri büyük ölçüde azalacaktır. Şirketiniz diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki milyonlarca müşteriyle etkileşim kurmak için İnternet erişimini kullandığında, dünyanın her yerindeki müşterilere daha iyi ve daha ekonomik hizmetler sunabileceksiniz.

Global Marketing’de Dijitalleşmenin Rolü Nedir?

Global marketing, global ölçekte gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini ifade eder. Dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte global marketing kavramı da gelişmiştir. Dijitalleşme doğası gereği küreseldir. Diğer bir deyişle, dijitalleşme, küresel çapta pazarlama faaliyetlerinin tanıtımı için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde hemen hemen herkes interneti kullanıyor ve her şey dijitalleşme yolunda büyük adımlar atıyor. Dolayısıyla küreselleşme ve dijitalleşme birbirini olumlu yönde etkilemiştir.

Giderek global bir yapıya bürünen dünyada marketing faaliyetleri gelişmiş ve dijitalleşme ile paralel olacak bir biçimde süreç ilerleme eğilimi göstermiştir. Özellikle dijital pazarlama ve global marketing birbirini tamamlayan iki yöntemdir. Bu aşamada dijitalleşme olmadan global marketing kavramı düşünülemez olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu iki unsurun pazarlama faaliyetleri için kullanılması önemlidir.

Yorum yap
Bunlara da bakabilirsiniz

Ürün Pazarlaması Nedir ?

Ürününü başarılı bir şekilde pazarlanması, hedef kitlesinin dikkatini çekmek adına yapılan pazarlama stratejilerine, kalitesine ve elbette ki türüne bağlıdır. Eğer ki yeni bir ürün piyasaya sunacaksanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bu yazımızda size bu önemli noktalardan bahsedecek ve yol göstereceğiz.
20 Şubat 2022
Ürün Pazarlaması Nedir ?

Müşteri Pazarlaması Nedir ?

Müşteri pazarlaması, yapılacak olan pazarlamanın müşteri odaklı olması anlamına gelmektedir. Müşterinin iyi bir şekilde analiz edilerek buna yönelik bir pazarlamanın yapılması, müşteri pazarlamasının özeti olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak pazarlamanın müşteri odaklı olması, pazarlamanın başarı oranını arttırmaktadır. Geleneksel veya dijital pazarlamada “müşteri pazarlaması” tekniğini kullanan markaların büyük başarılar yakalayabileceği görülmüştür.
12 Aralık 2021
Müşteri Pazarlaması Nedir ?

Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

Gerilla pazarlama, markaların çeşitli yaratıcı tekniklerle yaptığı reklamlarla satışlarını arttırma tekniğidir. Genelde dış mekanlarda yapılan reklamlarda kullanılan bu teknik, geniş kitlelere markayı yaratıcı bir yolla duyurma çabasıdır. Geleneksel tekniklerden uzak duran gerilla pazarlama; ucuz, stratejik ve yenilikçi bir yaklaşımla pazarlamanın maksimum verimde gerçekleşmesini hedefler. Gerilla pazarlamada amaç tüketicinin markayı hızlı bir şekilde tüketmesi ve markanın virale girmesidir.
11 Aralık 2021
Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Nöro pazarlama, diğer bir deyişle neuromarketing, insan beyninin çeşitli bölgelerini inceleyerek satın alma stratejisini geliştiren bir pazarlama tekniğidir. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu kavram günümüzde pazarlama alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Nöro bilim ve pazarlama dalları arasında ilişki kuran bu teknik, ilk olarak Martin Lindstrom’un “Buyology” adlı kitabında ele alınmıştır. Zamanla popülaritesi artan ve daha geniş kitlelerce merak edilen bu teknik, günümüzde yaygın olarak birçok marka tarafından kullanılmaktadır. Pek çok teknik ve yöntem içeren nöro pazarlama, günümüzde pazarlama bölümünde verilen bir ders olarak da görülmektedir.
11 Aralık 2021
Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Direct Marketing (Doğrudan Pazarlama) Nedir?

Doğrudan pazarlama, kitle iletişim araçları gibi üçüncü bir taraf aracılığıyla değil, bireysel tüketicilere doğrudan iletişime veya dağıtıma dayanan herhangi bir pazarlamadan oluşur. Posta, e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma kampanyaları kullanılan dağıtım sistemleri arasındadır. Doğrudan pazarlama olarak isimlendirilir. Bunun nedeni ise genellikle reklam medyası gibi aracıları ortadan kaldırır.
24 Ekim 2021
Direct Marketing (Doğrudan Pazarlama) Nedir?

Global Marketing (Global Pazarlama) Nedir?

Pandemi sırasında değişen alışveriş alışkanlıkları, e-ticaretin daha da genişlemesine ve gelişmesine izin verdi. Sonuç olarak, hemen hemen her ülkeden erişilebilen birçok çevrimiçi pazarın değeri artıyor. Satışlarınızı artırmak için ürünlerinizi dış pazarlara tanıtacaksanız, global marketing kavramına hakim olmanız size büyük fayda sağlayacaktır. Global marketingin tanımı, stratejileri ve faydaları, global marketing kavramını daha iyi bir biçimde anlamak için yardımcı olanaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
24 Ekim 2021
Global Marketing (Global Pazarlama) Nedir?

Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Inbound pazarlama potansiyel müşterileri firmaların ürün veya hizmetlerine çekmek için kullanılan dijital pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama türü içerik pazarlaması ile bir bütündür. Müşterilerin dikkatini çekmek için blog yayınları, infografikler, sosyal medya, e-posta gibi araçlar kullanılır. Inbound yönteminde amaç doğrudan satış değildir. Potansiyel müşteriler ilgi çekici ve faydalı içeriklerle etkilenmeye çalışılır.
10 Ekim 2021
Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

Search Engine Marketing bir web sitesinin arama motorlarında, anahtar kelimeleri baz alarak, arama sonuçlarında üst sırada çıkmasını sağlayan yöntemdir. SEO gibi organik bir süreç, bu yöntemde gerekli değildir. Arama motoruna ödenen reklam ücreti, web sayfasını organik sıralamayı göz önünde bulundurmadan, anahtar kelimeye bağlı olarak üst sıralara taşır.
10 Ekim 2021
Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

İlişkisel Pazarlama Nedir?

İlişkisel pazarlama devamlı müşteriler elde etmek için yapılan bir yöntemdir. Bu pazarlamada hizmet ve ürünü satmak ilk amaç değildir. Müşteri memnuniyetini sağlayarak, müşteriyi elde tutmak için yapılan kampanyalardan, geliştirilen bir yöntemdir. Böylece sadakatli müşteriler kazanılarak uzun süreçte kâr elde etmek hedeflenmektedir.
09 Ekim 2021
İlişkisel Pazarlama Nedir?

Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Sosyal medya pazarlaması internet mecrasında bulunan tüm sosyal medya platformlarında özel içerik oluşturmaktır. Yani bu pazarlama çeşidi şirket politikası ya da hedef topluluklar için en uygun sosyal medyanın kullanılması anlamına gelmektedir.
03 Ekim 2021
Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Brand marketing insanların ürünler ve hizmetler hakkındaki algılarını etkilemek için yapılan planlı eylemlerdir. Yani diğer bir deyişle, branding, müşterilerin, ürünleri ve hizmetleri tekrar ve tekrar seçmeleri için yapılan bir pazarlama stratejisidir.
03 Ekim 2021
Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

B2B pazarlama stratejisi, şirketlerin bireysel tüketicilere değil, diğer şirketlere satış yapmasıdır. Bu tür pazarlamada şirket bağlantıları önem kazanıyor.
03 Ekim 2021
B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

​Kitlesel pazarlama sistemini ele alan outbound marketing geleneksel reklam ve pazarlama sistemlerinden alışık olduğunuz ve hayatınızın neredeyse bir çok alanında denk geldiğiniz bir pazarlama sistemidir.
28 Eylül 2021
Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

​Türkçede etkinlik pazarlaması anlamına gelen Event Marketing; Event firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir ürünü ya da markayı kişilerin dikkatini çekecek; sosyal bir etkinlik aracılığı ile tanıtımı hedeflemektedir.
27 Eylül 2021
Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir?

Yapay zeka pazarlaması ( AI Marketing ), veri toplama, veri analizi ve pazarlama faaliyetlerini etkileyebilecek kitle veya ekonomik trendlerin ek gözlemlerine dayalı otomatik kararlar almak için yapay zeka ( AI ) teknolojilerini kullanır.
23 Eylül 2021
Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir?

B2B Pazarlama Nedir?

Pazarlama tamamen ilham verici eylemlerle ilgilidir. İşiniz , ürün veya hizmetinizin değerini, insanları daha fazla bilgi edinmeye, denemeye başlamaya veya satın alma işlemi yapmaya motive edecek şekilde iletmektir. Ancak tam olarak bu müşterilerin kim olduğu, pazarlamanızın nasıl göründüğünü değiştirebilir - işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama, işletmeden tüketiciye (B2C) pazarlamadan biraz farklı bir yaklaşım gerektirir.
13 Eylül 2021
B2B Pazarlama Nedir?

Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

İçerik pazarlaması kârlı müşteri elde edinmesini sağlamak amacıyla, açıkça hedeflenmiş bir kitleyi çekmek ve elde etmek için faydalı, ilişkili, tutarlı içerik oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik stratejik pazarlama yaklaşımıdır.
04 Temmuz 2021
Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
17 Ocak 2021
Pazarlama Nedir?