Takip Et

Pazarlama Nedir ?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
Pazarlama Nedir ?

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.

Pazarlama Araştırmasının Tanımı

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
Pazarlama araştırması, tüketiciyi, müşteriyi ve halkı bilgi yoluyla pazarlamacıya bağlayan işlevdir. Pazarlama fırsatlarını ve sorunlarını tanımlamak ve tanımlamak için kullanılan bilgiler; pazarlama eylemleri oluşturmak, iyileştirmek ve değerlendirmek; pazarlama performansını izlemek; ve bir süreç olarak pazarlama anlayışını geliştirmek.
Pazarlama araştırması, bu sorunları ele almak için; gerekli bilgileri belirtir, bilgi toplama yöntemini tasarlar, veri toplama sürecini yönetir ve uygular, sonuçları analiz eder ve bulguları ve bunların sonuçlarını iletir.

Markanın Tanımı

Marka, bir satıcının mal veya hizmetini diğer satıcılardan farklı olarak tanımlayan isim, terim, tasarım, sembol veya diğer herhangi bir özelliktir.

ISO marka standartları, bir markanın "paydaşların zihninde ayırt edici imajlar ve çağrışımlar oluşturarak ekonomik fayda / değerler üretmesini" amaçlayan "maddi olmayan bir varlık" olduğunu ekler.

Pazarlamada 4P Nedir ?

 1. Product - Ürün
 2. Price - Fiyat
 3. Place - Yer - Dağıtım
 4. Promotion - Promosyon - Tanıtım

Pazarlamada 4C Nedir ? 

 1. Customer Value - Müşteri Değeri
 2. Customer Cost - Müşteri Maliyeti
 3. Customer Convenience - Müşteriye Kolaylık
 4. Customer Communication - Müşteri iletişimi

Pazarlama Türleri

 1. Traditional Marketing - Geleneksel Pazarlama
 2. Outbound Marketing - Outbound Pazarlama
 3. Inbound Marketing - Gelen Pazarlama
 4. Digital Marketing - Dijital Pazarlama
 5. Search Engine Marketing - Arama Motoru Pazarlaması
 6. Content Marketing - İçerik Pazarlama
 7. Social Media Marketing - Sosyal Medya Pazarlaması
 8. Video Marketing - Video Pazarlama
 9. Voice Marketing - Sesli Pazarlama
 10. Email Marketing - E-posta Pazarlama
 11. Conversational Marketing - Diyaloğa Dayalı Pazarlama
 12. Buzz Marketing - Buzz Pazarlama
 13. Influencer Marketing - 
 14. Acquisition Marketing - Edinma Pazarlaması
 15. Contextual Marketing - Bağlamsal Pazarlama
 16. Personalized Marketing - Kişiselleştirilmiş Pazarlama
 17. Brand Marketing - Marka Pazarlama
 18. Stealth Marketing - Gizli Pazarlama
 19. Guerrilla Marketing - Gerilla Pazarlama
 20. Native Marketing - Doğal Pazarlama
 21. Affiliate Marketing - Bağlı Şirket Pazarlaması
 22. Partner Marketing - İş Ortağı Pazarlaması
 23. Product Marketing - Ürün Pazarlama
 24. Account-based Marketing - Hesap Bazlı Pazarlama
 25. Customer Marketing - Müşteri Pazarlama
 26. Word of Mouth Marketing - Kulaktan Kulağa Pazarlama
 27. Relationship Marketing - İlişkisel Pazarlama
 28. User-generated Marketing - Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Pazarlama
 29. Campus Marketing - Kampüs Pazarlama
 30. Proximity Marketing - Yakınlık Pazarlaması
 31. Event Marketing - Etkinlik Pazarlama
 32. Experiential Marketing - Deneyimsel Pazarlama
 33. Interactive Marketing - Etkileşimli Pazarlama
 34. Global Marketing - Küresel Pazarlama
 35. Multicultural Marketing - Çok Kültürlü Pazarlama
 36. Informative Marketing - Bilgilendirici Pazarlama
 37. Neuromarketing - Nöro Pazarlama
 38. Persuasive Marketing - İkna Edici Pazarlama
 39. Cause Marketing - Neden Pazarlama
 40. Controversial Marketing - Tartışmalı Pazarlama
 41. Field Marketing​ - Saha Pazarlaması
Yorum yap
Bunlara da bakabilirsiniz

İçerik Pazarlaması Nedir ?

İçerik pazarlaması kârlı müşteri elde edinmesini sağlamak amacıyla, açıkça hedeflenmiş bir kitleyi çekmek ve elde etmek için faydalı, ilişkili, tutarlı içerik oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik stratejik pazarlama yaklaşımıdır.
04 Temmuz 2021
İçerik Pazarlaması Nedir ?
Sana daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsin.