Pazarlama Nedir?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
Pazarlama Nedir?

Pazarlama Ne Demek ?

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.

Pazarlama Araştırmasının Tanımı

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
Pazarlama araştırması, tüketiciyi, müşteriyi ve halkı bilgi yoluyla pazarlamacıya bağlayan işlevdir. Pazarlama fırsatlarını ve sorunlarını tanımlamak ve tanımlamak için kullanılan bilgiler; pazarlama eylemleri oluşturmak, iyileştirmek ve değerlendirmek; pazarlama performansını izlemek; ve bir süreç olarak pazarlama anlayışını geliştirmek.
Pazarlama araştırması, bu sorunları ele almak için; gerekli bilgileri belirtir, bilgi toplama yöntemini tasarlar, veri toplama sürecini yönetir ve uygular, sonuçları analiz eder ve bulguları ve bunların sonuçlarını iletir.

Markanın Tanımı

Marka, bir satıcının mal veya hizmetini diğer satıcılardan farklı olarak tanımlayan isim, terim, tasarım, sembol veya diğer herhangi bir özelliktir.

ISO marka standartları, bir markanın "paydaşların zihninde ayırt edici imajlar ve çağrışımlar oluşturarak ekonomik fayda / değerler üretmesini" amaçlayan "maddi olmayan bir varlık" olduğunu ekler.

Pazarlamada 4P Nedir ?

 1. Product - Ürün
 2. Price - Fiyat
 3. Place - Yer - Dağıtım
 4. Promotion - Promosyon - Tanıtım

Pazarlamada 4C Nedir ? 

 1. Customer Value - Müşteri Değeri
 2. Customer Cost - Müşteri Maliyeti
 3. Customer Convenience - Müşteriye Kolaylık
 4. Customer Communication - Müşteri iletişimi

Pazarlama Türleri

 1. Traditional Marketing - Geleneksel Pazarlama
 2. Outbound Marketing - Outbound Pazarlama
 3. inbound Marketing - Gelen Pazarlama
 4. Digital Marketing - Dijital Pazarlama
 5. Search Engine Marketing - Arama Motoru Pazarlaması
 6. Content Marketing - İçerik Pazarlama
 7. Social Media Marketing - Sosyal Medya Pazarlaması
 8. Video Marketing - Video Pazarlama
 9. Voice Marketing - Sesli Pazarlama
 10. Email Marketing - E-posta Pazarlama
 11. Conversational Marketing - Diyaloğa Dayalı Pazarlama
 12. Buzz Marketing - Buzz Pazarlama
 13. Influencer Marketing
 14. Acquisition Marketing - Edinma Pazarlaması
 15. Contextual Marketing - Bağlamsal Pazarlama
 16. Personalized Marketing - Kişiselleştirilmiş Pazarlama
 17. Brand Marketing - Marka Pazarlama
 18. Stealth Marketing - Gizli Pazarlama
 19. Guerrilla Marketing - Gerilla Pazarlama
 20. Native Marketing - Doğal Pazarlama
 21. Affiliate Marketing - Bağlı Şirket Pazarlaması
 22. Partner Marketing - İş Ortağı Pazarlaması
 23. Product Marketing - Ürün Pazarlama
 24. Account-based Marketing - Hesap Bazlı Pazarlama
 25. Customer Marketing - Müşteri Pazarlama
 26. Word of Mouth Marketing - Kulaktan Kulağa Pazarlama
 27. Relationship Marketing - İlişkisel Pazarlama
 28. User-generated Marketing - Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Pazarlama
 29. Campus Marketing - Kampüs Pazarlama
 30. Proximity Marketing - Yakınlık Pazarlaması
 31. Event Marketing - Etkinlik Pazarlama
 32. Experiential Marketing - Deneyimsel Pazarlama
 33. Interactive Marketing - Etkileşimli Pazarlama
 34. Global Marketing - Küresel Pazarlama
 35. Multicultural Marketing - Çok Kültürlü Pazarlama
 36. Informative Marketing - Bilgilendirici Pazarlama
 37. Neuromarketing - Nöro Pazarlama
 38. Persuasive Marketing - İkna Edici Pazarlama
 39. Cause Marketing - Neden Pazarlama
 40. Controversial Marketing - Tartışmalı Pazarlama
 41. Field Marketing​ - Saha Pazarlaması
Yorum yap
  Bunlara da bakabilirsiniz

  Dijital Pazarlama Nedir?

  ​Dijital Pazarlama, elektronik cihazlar kullanılarak, pazarlama uzmanları tarafından promosyon mesajlarını iletmek ve müşteri yolculuğunuz boyunca kullanıcı deneyim performansınızı ölçmek için kullanılabilen bir pazarlama türüdür. Uygulamada, dijital pazarlama tipik olarak bir bilgisayarda, telefonda, tablette veya başka bir cihazda görünen pazarlama kampanyalarını ifade etmektedir.
  18 Haziran 2022

  Email Pazarlaması Nedir?

  Bir işletmenin ürün ve hizmetlerini klasik pazarlama yöntemleri ile tanıtmasının yanı sıra müşteri sadakatini teşvik etmek amacıyla pazarlama çalışmalarında elektronik posta kullandığı yöntemdir.
  18 Haziran 2022

  Ürün Pazarlaması Nedir ?

  Ürününü başarılı bir şekilde pazarlanması, hedef kitlesinin dikkatini çekmek adına yapılan pazarlama stratejilerine, kalitesine ve elbette ki türüne bağlıdır. Eğer ki yeni bir ürün piyasaya sunacaksanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bu yazımızda size bu önemli noktalardan bahsedecek ve yol göstereceğiz.
  20 Şubat 2022
  Ürün Pazarlaması Nedir ?

  Müşteri Pazarlaması Nedir ?

  Müşteri pazarlaması, yapılacak olan pazarlamanın müşteri odaklı olması anlamına gelmektedir. Müşterinin iyi bir şekilde analiz edilerek buna yönelik bir pazarlamanın yapılması, müşteri pazarlamasının özeti olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak pazarlamanın müşteri odaklı olması, pazarlamanın başarı oranını arttırmaktadır. Geleneksel veya dijital pazarlamada “müşteri pazarlaması” tekniğini kullanan markaların büyük başarılar yakalayabileceği görülmüştür.
  12 Aralık 2021
  Müşteri Pazarlaması Nedir ?

  Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

  Gerilla pazarlama, markaların çeşitli yaratıcı tekniklerle yaptığı reklamlarla satışlarını arttırma tekniğidir. Genelde dış mekanlarda yapılan reklamlarda kullanılan bu teknik, geniş kitlelere markayı yaratıcı bir yolla duyurma çabasıdır. Geleneksel tekniklerden uzak duran gerilla pazarlama; ucuz, stratejik ve yenilikçi bir yaklaşımla pazarlamanın maksimum verimde gerçekleşmesini hedefler. Gerilla pazarlamada amaç tüketicinin markayı hızlı bir şekilde tüketmesi ve markanın virale girmesidir.
  11 Aralık 2021
  Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

  Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

  Nöro pazarlama, diğer bir deyişle neuromarketing, insan beyninin çeşitli bölgelerini inceleyerek satın alma stratejisini geliştiren bir pazarlama tekniğidir. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu kavram günümüzde pazarlama alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Nöro bilim ve pazarlama dalları arasında ilişki kuran bu teknik, ilk olarak Martin Lindstrom’un “Buyology” adlı kitabında ele alınmıştır. Zamanla popülaritesi artan ve daha geniş kitlelerce merak edilen bu teknik, günümüzde yaygın olarak birçok marka tarafından kullanılmaktadır. Pek çok teknik ve yöntem içeren nöro pazarlama, günümüzde pazarlama bölümünde verilen bir ders olarak da görülmektedir.
  11 Aralık 2021
  Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?
  Website SEO MarketingNeden Website SEO Marketing?
  En iyi teknoloji bile ancak arkasındaki insanlar kadar iyi olabilir. Bu nedenle, telefonla uzman desteği ve çok daha fazlasını sunuyoruz.