Pazarlama Nedir?

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
Pazarlama Nedir?

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve alışverişi için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.

Pazarlama Araştırmasının Tanımı

Pazarlama; müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.
Pazarlama araştırması, tüketiciyi, müşteriyi ve halkı bilgi yoluyla pazarlamacıya bağlayan işlevdir. Pazarlama fırsatlarını ve sorunlarını tanımlamak ve tanımlamak için kullanılan bilgiler; pazarlama eylemleri oluşturmak, iyileştirmek ve değerlendirmek; pazarlama performansını izlemek; ve bir süreç olarak pazarlama anlayışını geliştirmek.
Pazarlama araştırması, bu sorunları ele almak için; gerekli bilgileri belirtir, bilgi toplama yöntemini tasarlar, veri toplama sürecini yönetir ve uygular, sonuçları analiz eder ve bulguları ve bunların sonuçlarını iletir.

Markanın Tanımı

Marka, bir satıcının mal veya hizmetini diğer satıcılardan farklı olarak tanımlayan isim, terim, tasarım, sembol veya diğer herhangi bir özelliktir.

ISO marka standartları, bir markanın "paydaşların zihninde ayırt edici imajlar ve çağrışımlar oluşturarak ekonomik fayda / değerler üretmesini" amaçlayan "maddi olmayan bir varlık" olduğunu ekler.

Pazarlamada 4P Nedir ?

 1. Product - Ürün
 2. Price - Fiyat
 3. Place - Yer - Dağıtım
 4. Promotion - Promosyon - Tanıtım

Pazarlamada 4C Nedir ? 

 1. Customer Value - Müşteri Değeri
 2. Customer Cost - Müşteri Maliyeti
 3. Customer Convenience - Müşteriye Kolaylık
 4. Customer Communication - Müşteri iletişimi

Pazarlama Türleri

 1. Traditional Marketing - Geleneksel Pazarlama
 2. Outbound Marketing - Outbound Pazarlama
 3. inbound Marketing - Gelen Pazarlama
 4. Digital Marketing - Dijital Pazarlama
 5. Search Engine Marketing - Arama Motoru Pazarlaması
 6. Content Marketing - İçerik Pazarlama
 7. Social Media Marketing - Sosyal Medya Pazarlaması
 8. Video Marketing - Video Pazarlama
 9. Voice Marketing - Sesli Pazarlama
 10. Email Marketing - E-posta Pazarlama
 11. Conversational Marketing - Diyaloğa Dayalı Pazarlama
 12. Buzz Marketing - Buzz Pazarlama
 13. Influencer Marketing
 14. Acquisition Marketing - Edinma Pazarlaması
 15. Contextual Marketing - Bağlamsal Pazarlama
 16. Personalized Marketing - Kişiselleştirilmiş Pazarlama
 17. Brand Marketing - Marka Pazarlama
 18. Stealth Marketing - Gizli Pazarlama
 19. Guerrilla Marketing - Gerilla Pazarlama
 20. Native Marketing - Doğal Pazarlama
 21. Affiliate Marketing - Bağlı Şirket Pazarlaması
 22. Partner Marketing - İş Ortağı Pazarlaması
 23. Product Marketing - Ürün Pazarlama
 24. Account-based Marketing - Hesap Bazlı Pazarlama
 25. Customer Marketing - Müşteri Pazarlama
 26. Word of Mouth Marketing - Kulaktan Kulağa Pazarlama
 27. Relationship Marketing - İlişkisel Pazarlama
 28. User-generated Marketing - Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Pazarlama
 29. Campus Marketing - Kampüs Pazarlama
 30. Proximity Marketing - Yakınlık Pazarlaması
 31. Event Marketing - Etkinlik Pazarlama
 32. Experiential Marketing - Deneyimsel Pazarlama
 33. Interactive Marketing - Etkileşimli Pazarlama
 34. Global Marketing - Küresel Pazarlama
 35. Multicultural Marketing - Çok Kültürlü Pazarlama
 36. Informative Marketing - Bilgilendirici Pazarlama
 37. Neuromarketing - Nöro Pazarlama
 38. Persuasive Marketing - İkna Edici Pazarlama
 39. Cause Marketing - Neden Pazarlama
 40. Controversial Marketing - Tartışmalı Pazarlama
 41. Field Marketing​ - Saha Pazarlaması
Yorum yap
Bunlara da bakabilirsiniz

Müşteri Pazarlaması Nedir ?

Müşteri pazarlaması, yapılacak olan pazarlamanın müşteri odaklı olması anlamına gelmektedir. Müşterinin iyi bir şekilde analiz edilerek buna yönelik bir pazarlamanın yapılması, müşteri pazarlamasının özeti olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak pazarlamanın müşteri odaklı olması, pazarlamanın başarı oranını arttırmaktadır. Geleneksel veya dijital pazarlamada “müşteri pazarlaması” tekniğini kullanan markaların büyük başarılar yakalayabileceği görülmüştür.
12 Aralık 2021
Müşteri Pazarlaması Nedir ?

Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

Gerilla pazarlama, markaların çeşitli yaratıcı tekniklerle yaptığı reklamlarla satışlarını arttırma tekniğidir. Genelde dış mekanlarda yapılan reklamlarda kullanılan bu teknik, geniş kitlelere markayı yaratıcı bir yolla duyurma çabasıdır. Geleneksel tekniklerden uzak duran gerilla pazarlama; ucuz, stratejik ve yenilikçi bir yaklaşımla pazarlamanın maksimum verimde gerçekleşmesini hedefler. Gerilla pazarlamada amaç tüketicinin markayı hızlı bir şekilde tüketmesi ve markanın virale girmesidir.
11 Aralık 2021
Gerilla Pazarlama Nedir ? Tanım - Faydalar - Özellikler

Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Nöro pazarlama, diğer bir deyişle neuromarketing, insan beyninin çeşitli bölgelerini inceleyerek satın alma stratejisini geliştiren bir pazarlama tekniğidir. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu kavram günümüzde pazarlama alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Nöro bilim ve pazarlama dalları arasında ilişki kuran bu teknik, ilk olarak Martin Lindstrom’un “Buyology” adlı kitabında ele alınmıştır. Zamanla popülaritesi artan ve daha geniş kitlelerce merak edilen bu teknik, günümüzde yaygın olarak birçok marka tarafından kullanılmaktadır. Pek çok teknik ve yöntem içeren nöro pazarlama, günümüzde pazarlama bölümünde verilen bir ders olarak da görülmektedir.
11 Aralık 2021
Nöropazarlama Nedir? Markalar Nasıl Kullanabilir?

Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Inbound pazarlama potansiyel müşterileri firmaların ürün veya hizmetlerine çekmek için kullanılan dijital pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama türü içerik pazarlaması ile bir bütündür. Müşterilerin dikkatini çekmek için blog yayınları, infografikler, sosyal medya, e-posta gibi araçlar kullanılır. Inbound yönteminde amaç doğrudan satış değildir. Potansiyel müşteriler ilgi çekici ve faydalı içeriklerle etkilenmeye çalışılır.
10 Ekim 2021
Inbound Marketing (Gelen Pazarlama) Nedir?

Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

Search Engine Marketing bir web sitesinin arama motorlarında, anahtar kelimeleri baz alarak, arama sonuçlarında üst sırada çıkmasını sağlayan yöntemdir. SEO gibi organik bir süreç, bu yöntemde gerekli değildir. Arama motoruna ödenen reklam ücreti, web sayfasını organik sıralamayı göz önünde bulundurmadan, anahtar kelimeye bağlı olarak üst sıralara taşır.
10 Ekim 2021
Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) Nedir?

İlişkisel Pazarlama Nedir?

İlişkisel pazarlama devamlı müşteriler elde etmek için yapılan bir yöntemdir. Bu pazarlamada hizmet ve ürünü satmak ilk amaç değildir. Müşteri memnuniyetini sağlayarak, müşteriyi elde tutmak için yapılan kampanyalardan, geliştirilen bir yöntemdir. Böylece sadakatli müşteriler kazanılarak uzun süreçte kâr elde etmek hedeflenmektedir.
09 Ekim 2021
İlişkisel Pazarlama Nedir?

Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Sosyal medya pazarlaması internet mecrasında bulunan tüm sosyal medya platformlarında özel içerik oluşturmaktır. Yani bu pazarlama çeşidi şirket politikası ya da hedef topluluklar için en uygun sosyal medyanın kullanılması anlamına gelmektedir.
03 Ekim 2021
Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Brand marketing insanların ürünler ve hizmetler hakkındaki algılarını etkilemek için yapılan planlı eylemlerdir. Yani diğer bir deyişle, branding, müşterilerin, ürünleri ve hizmetleri tekrar ve tekrar seçmeleri için yapılan bir pazarlama stratejisidir.
03 Ekim 2021
Marka Pazarlaması (Brand Marketing) Nedir?

Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

​Kitlesel pazarlama sistemini ele alan outbound marketing geleneksel reklam ve pazarlama sistemlerinden alışık olduğunuz ve hayatınızın neredeyse bir çok alanında denk geldiğiniz bir pazarlama sistemidir.
28 Eylül 2021
Giden Pazarlama (Outbound Marketing) Nedir?

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

​Türkçede etkinlik pazarlaması anlamına gelen Event Marketing; Event firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir ürünü ya da markayı kişilerin dikkatini çekecek; sosyal bir etkinlik aracılığı ile tanıtımı hedeflemektedir.
27 Eylül 2021
Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) Nedir?

Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

Yapay zeka pazarlaması ( AI Marketing ), veri toplama, veri analizi ve pazarlama faaliyetlerini etkileyebilecek kitle veya ekonomik trendlerin ek gözlemlerine dayalı otomatik kararlar almak için yapay zeka ( AI ) teknolojilerini kullanır.
23 Eylül 2021
Yapay Zeka Pazarlaması (AI Marketing) Nedir? - Bileşenler, Faydalar ve Zorluklar

B2B Pazarlama Nedir?

Pazarlama tamamen ilham verici eylemlerle ilgilidir. İşiniz , ürün veya hizmetinizin değerini, insanları daha fazla bilgi edinmeye, denemeye başlamaya veya satın alma işlemi yapmaya motive edecek şekilde iletmektir. Ancak tam olarak bu müşterilerin kim olduğu, pazarlamanızın nasıl göründüğünü değiştirebilir - işletmeden işletmeye (B2B) pazarlama, işletmeden tüketiciye (B2C) pazarlamadan biraz farklı bir yaklaşım gerektirir.
13 Eylül 2021
B2B Pazarlama Nedir?

Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?

İçerik pazarlaması kârlı müşteri elde edinmesini sağlamak amacıyla, açıkça hedeflenmiş bir kitleyi çekmek ve elde etmek için faydalı, ilişkili, tutarlı içerik oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik stratejik pazarlama yaklaşımıdır.
04 Temmuz 2021
Content Marketing ( İçerik Pazarlaması ) Nedir?